ŠKOLENÍ FIGURANTU II. třídy

 

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS, v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat

 

dne 9.června 2018 v klubovně a na cvičišti ZKO  Strakonice, od 930  cca do 1500 hod.

                                                                      o

ŠKOLENÍ   FIGURANTU   II. třídy

a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

 

Obsahem tohoto školení bude:

 • Teoretické proškolení figurantské práce
 • Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 • Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 • Praktické přezkoušení účastníků
 • Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

 

Podmínky účasti:

 • Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2017), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.
 • Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
 • Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)

     minimálně na úrovni  1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv

     s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.

Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!

 • Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení

o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.

 • Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 31.5.2018

v elektronické podobě na adresu peknice@mybox.cz (originál při prezenci) nebo

poštou na adresu: ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí

 • Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

 

 

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Strakonice

 

 

 

 

Sezimovo Ústí 8.5.2018                                                                                                                                                                                                     Ing. Přemysl Pěknice

 

výcvikář  Jč KV  ČKS

tel. 608 188940