TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS  19.5.2019    

 cvičiště České Budějovice – Mladé   od 10.00

Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům, kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy

Školitelé: Milan Zborka, Vojtěch Filip (svazový figurant)

 Podmínky účasti:

1) standardní vybavení pro figurantskou práci

2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!

Drobné občerstvení zajištěno.

Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: peknice@mybox.cz

Uzávěrka přihlášek:  15.5.2019

Případné dotazy zodpoví Ing. Přemysl Pěknice  – tel. 608 118 940

Přihláška

na Soustředění figurantů 19.5.2019 v Českých Budějovicích

Jméno a příjmení……………………………………………………

Adresa bydliště: …………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………….

Člen ZKO:……………………………………………………

Úroveň figurantských schopností (označte):

začínající              figurant II. třídy                     figurant I. třídy

Podpis: ………………………………………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete do 15.5.2019 na e-mail:   peknice@mybox.cz