Zápis ze 4. Zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a konání : 28.5.2015,  Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Předání dokumentace od Ing. Petrů – informace o průběhu
 3. Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy
 4. Zpráva hospodářky – současný stav finančních prostředků KV
 5. Školení figurantů a kladečů – informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 6. Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS – současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 7. Krajský přebor CACT 5.9.2015 – předložení rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 8. Krajská konference – projednání
 9. Informace z jednání – Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 10. Jihočeský kalendář akcí – doplnění pro 2.pol.
 11. Různé

 

 1. 1.    Kontrola zápisu z minulé schůze
 • Zápis schválen
 1. 2.    Předání dokumentace od Ing. Petrů – informace o průběhu

a)    Přebírání dokumentace v ZKO v Č.B.

b)    Přítomna i pí. Roškotová – předsedkyně RK ČKS

c)    Předáno :

 • Zápisy z jednání KV kromě jednoho (3.8.2010)
 • Zápis z konference 2009
 • Razítko
 • Záznamy ze školení kladečů a figurantů
 • Pokladní kniha, nikoliv však peněžní deník a finanční zpráva
 • Prezenční listina konference 2014
 • Záznamy z VČS ZKO
 • Peněžní hotovost 1.371 Kč
 • Doloženy účtenky a zápisy v pokladní knize
 • Nevydané návleky na rukávy
 • Ozvučení – repro + mikrofon
 • Zhotoven protokol o předání výše uvedeného 
 1. 3.    Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy

Analyzovány podklady, provedeno druhové členění položek výdajů

a)    Počáteční zůstatek                 21.664 Kč (po p. Ritterovi )

b)    Celkové příjmy                        112.405 Kč

c)    Celkové výdaje                       132.326 Kč

d)    Konečný zůstatek                       1.743 Kč 

 1. 4.    Zpráva hospodářky – současný stav finančních prostředků KV

a)    Celkové příjmy                      11.381 Kč

b)    Celkové výdaje                       4.234 Kč

c)    Zůstatek                                   7.237 Kč

 

 1. 5.    Školení figurantů a kladečů – informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 • Akce uskutečněna 8.3.2015 v ZKO Strakonice
 • Účast 17 kladečů a 8 figurantů
 • Z 8 figurantů 4 úspěšní
 • Výdělek z akce 2.500 Kč
 • Zájem ze strany účastníků i diváků
 • Akce hodnocena jako úspěšná, finančně návratná
 • Poděkování strakonické ZKO za bezplatné zapůjčení prostor
 • Poděkování členům komise i ostatním pomocníkům
 • Vyplynul návrh na figuranty 1. třídy (Lukáš Kiessling) a 1 x svazový (Jiří Nečesaný)
 • Výcvikář dohodne termín na doškolení neúspěšných adeptů + dalších zájemců na podzim 2015 – Netolice, 1.polovina listopadu

 

 1. 6.    Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS – současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 • KV zapsán do spolkového rejstříku (podspolek ČKS)
 • Sídlo KV – Pištín 33 (obecní úřad)
 • Tím vytvořeny podmínky pro zřízení bankovního účtu KV (u Poštovní spořitelny) a pro vedení řádného a transparentního finančního hospodaření

 

 1. 7.    Krajský přebor CACT 5.9.2015 – předložení návrhu rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 • KV jednomyslně schválil příspěvek 5.000 Kč, za podmínky, že pořadatel  doloží příslušnými účtenkami

 

 1. 8.    Krajská konference – projednání
 • Připomenut fakt, že všechny kraje ročně pořádají konference
 • Cílem udržet dobrý kontakt s členskou základnou
 • Prezentovat dosavadní výsledky práce KV
 • Program – rámcově
 1. Zpráva o hospodaření
 2. Zpráva o výcviku
 3. Přehled akcí
 4. Pokladní zpráva
 5. Zpráva revizní komise
 6. Diskuse
 7. Různé
 • Místo konání – sál Pištín, sobota 27.6., čas 15:00

 

 1. 9.    Informace z jednání – Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 • Plénum ČKS – viz zápis na webu ČKS
 • Delegátky VH ČMKU ocenily věcné, dobře připravené a skvěle vedené jednání

 

 1. 10.  Jihočeský kalendář akcí – doplnění pro 2.pol.

Doplnění kategorií: 26.12. Vodňanský kapr – ZVV1,2, IPO1,2

Nekoná se: 28.9. MČR boxerů Hluboká n.Vl.

Změny termínů: 10.-11.10. MČR stopařů mládeže Kaplice

17.-18.10. MS fland.bouvierů a francouzských ovčáků Třeboň

 

 1. 11.  Různé
 • Pochvala za akci Třeboň (VS IPO) – hlavní organizátor Ing. Lacina
 • Stanovení požitků členů KV
 1. Cestovné – obecně schváleno

Proplácení se vzdává: Ing. Hořejší, Ing. Šveráková, Ing. Pěnkava

 1. Stravné – bez příspěvku

 

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová