Konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 Pozvánka na   Konferenci Jihočeské krajské organizace ČKS

29.6.2019    od 10.00          ve  ZLIVI

Konference se koná v souladu se Stanovami ČKS a je konferencí VOLEBNÍ.

PROGRAM KONFERENCE:

 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na VIII. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr (cca 14.00)

Pozvaní delegáti byli řádně zvoleni na členských schůzích ZKO a jejich zvolení doložila ZKO požadovanými dokumenty. Klíč pro stanovení počtu delegátů ZKO stanovil Krajský výbor na svém jednání 6. 12. 2018 (každá ZKO = 1 delegát).

Nepozvaným delegátům nebude účast na Konferenci umožněna.

Za KV Jihočeské krajské organizace ČKS

Mgr. Dana Havlová

předsedkyně

 

Prosím o POTVRZENÍ ÚČASTI na E-mail: havlova_d@seznam.cz nebo SMS na tel. 602 248 290 !!! Děkuji.

 Pozn.

Konference se koná v Kulturním domě ve Zlivi – Dolní nám. 585 (www.kdzliv.cz)

Pro všechny řádně pozvané účastníky konference (delegáty i hosty) je zajištěn oběd a nápojový balíček.

Předpokládané ukončení konference je cca 14.00 hod.