Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 1/2017

Datum, místo a konání : 12.1.2017, Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, p.Zborka, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková, pí. Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.5.2016

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2016

 • Účet – stav k 1.1.2016 15.169 Kč
 • Účet- stav k 31.12.2016 19.441 Kč
 • Pokladna stav k 1.1.2016 3.517 Kč
 • Pokladna stav k 31.12.2016 684 Kč

3. Vyúčtování CACT Kardašova Řečice

 • Rozhodnuto příspěvek zvýšit z 5.000 na 5.966 Kč z důvodu změny figuranta. Poslat na účet ZKO Kardašova Řečice jako příspěvek KV.

4. Zpráva o činnosti družstva mládeže v r.2016

 • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
 • Konstatována celková konsolidace činnosti
 • Proběhlo 5 soustředění
 • Pravidelně se zúčastňovali Hořejší, Zborka, Štindl, Svoboda, Břešťák, Marešková, Gryc, v průměru 6 až 8 dětí na soustředění.
 • Úspěchy na výběrovém závodě mládeže
 • Z každého závodu medaile
 • Oceněna podpora ze strany ZKO Velešín
 • Oceněna podpora figuranta J.Böhma, trénink zdarma
 • Nakoupeno oblečení pro závodící děti, veřejností oceňován vkusný, jednotný vzhled družstva
 • KV rozhodl poskytnout příspěvek na výcvik v roce 2017 ve výši 10.000 kč (uvažováno 5 soustředění, cca 8 účastníků, á 250 Kč na 1 účastníka)

5. Zpráva o uskutečněném školení figurantů (Strakonice)

 • Účast 5 adeptů na figuranta
  • 3 na 1.třídu (všichni uspěli)
  • 2 na 2.třídu (1 uspěl)
  • Doporučeni 3 figuranti na svazové
   • Uspěl J.Neužil, který se tak stal po J.Böhmovi 2. svazovým figurantem z JČ kraje.

6. Jihočeský kalendář akcí 2017– delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2017, školení a zkoušky figurantů…

 • Kalendář akcí obsazen rozhodčími a figuranty 
 • Ing. Pěknice osloví figuranty a rozhodčí, aby potvrdili účast – termín: do konce ledna
 • plán školení figurantů a kladečů
  • Termín – 24.6.2017 
  • Rozhodčí – Hlaváč
  • Figurant – Nečesaný (Ouška)
  • Místo : Strakonice – ZKO osloví Ing. Molnárová
  • Zodpovídá – Ing. Pěknice, nahlásí na ČKS
  • Cena stanovena na 300 Kč

7. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 21.11.2016 (členové KV obdrželi písem. podklad )

 • Změna výše příspěvků od roku 2018

8. Zkoušky figurantů a zkoušky rozhodčích 1. a 2. Třídy – Praha -3. a 4.12.2016

9. Různé

 • Zvoleni delegáti za KV za VH ČMKU 25.3.2017
  • Mgr. Havlová, Ing. Molnárová
 • Informace o webu JČ KV
  • Stávající stav – za KV spravuje B.Molnárová, web byl bezplatný, rozhodnutím provozovatele došlo ke ztrátě části našich údajů na webu
 • KV rozhodl reagovat na mimořádné úspěchy jihočeských kynologů v roce 2016 a ocenit je na krajské konferenci
  • Datum konání : 11.6.2017
  • Místo konání : Pištín
  • Záměr : ocenit vhodnou formou jak dospělé závodníky, tak i úspěšné zástupce mládeže
  • Pozvat :
   • Předsedy ZKO
   • Úspěšné závodníky
  • Zodpovědná osoba : předsedkyně KV
   • Oslovit výše uvedené a vyzvat je k potvrzení účasti
  • Vytypování vhodným dárků a zajištění jejich výroby – Ing. Lacina – do 14 dnů
 • Organizační záležitosti KV
  • Cestovné, stravné

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost : Mgr. Dana Havlová