Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 2/2017

Termín jednání : čtvrtek 1.6.2017 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina,Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing.Pěknice, Ing.Pěnkava

Omluveni : Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017 (viz příloha)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.5.2017

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže jaro/2017

4. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017

5. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava

6. Příprava školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích

7. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji (přehled viz příloha)

8. Zpráva z Předsednictva ČKS

9. Různé

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017
 2. Stav finančních prostředků k 31.5.2017
  1. Bankovní účet 17.559,10 Kč
  2. Pokladna 8.836 Kč
 1. Zpráva o činnosti družstva mládeže
  • Z důvodu omluvené nepřítomnosti Ing. Hořejší bude podána v nejbližším možném termínu
 2. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017
  • Zúčastnila se Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, podaly zprávu ostatním členům KV, kladně hodnotily mimo jiné dobrou připravenost a konstruktivní průběh jednání VH
 3. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava
  • Dohodnuto využít příležitosti a ocenit nejúspěšnější závodníky z řad mládeže i dospělých:
 1. Mládež : Štindl, Zborková, Hořejší ml.
 2. Dospělí : Buriánová, Pejša, Böhm, Ouška
  • Klíč pro přizvání k účasti zástupců ZKO
   • 1 osoba za každou ZKO (jednání není volební)
  • Program konference :
 1. Zahájení a uvítání hostů (Mgr. Havlová – předsedkyně KV)
 2. Organizační záležitosti
 3. Zpráva o činnosti krajského výboru
 4. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 5. Zpráva o výcviku 2016/2017 (ing. Pěknice)
 6. Zpráva o činnosti s mládeží (ing. Hořejší)
 7. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Usnesení a závěr

Začátek konference upřesněn na 15:00 !!!

 1. Příprava školení figurantů
 1. Školení proběhne dne 24.6. ve Strakonicích
 2. Pro malý zájem neproběhne školení kladečů
 3. Propozice viz. Příloha č.2
 1. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji
  • přehled je přílohou tohoto zápisu
 1. Zpráva z Předsednictva ČKS
  1. na Tábor talentované mládeže pojedou 3 zástupci  Jč.kraje
  2. Organizační komise schválila novou ZKO v JČ kraji – Ševětín II, předseda V.Plášil
 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová