Krajská konference

USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE 21.6.2014

1. Krajská konference bere na vědomí zprávu o činnosti

2. Krajská konference schvaluje zprávu o práci s mládeží

3. Krajská konference schvaluje volbu Krajského výboru Jihočeského kraje a to ve složení a ve funkcích:

Dana Havlová – předsedkyně

Jan Lacina – místopředseda

Přemysl Pěknice – výcvikář

Jan Pěnkava – jednatel

Jana Hořejší – práce s mládeží

Bohumila Molnárová – hospodář

Milan Zborka  – člen výboru

4. Krajská konference schvaluje volbu revizní komise krajského výboru Jihočeského kraje a to ve složení

Jiří Bartal, Lea Šveráková, Drahomíra Hřebíčková

5. Krajská konference schvaluje volbu delegátů  Jihočeského kraje na sjezd ČKS 6.12.2014 a to ve složení:

D. Havlová

P. Pěknice

J. Hořejší

J. Lacina

J. Pěnkava

E. Svoboda

D. Hřebíčková

Náhradníci : J. Skála, P.Veselka

 

6. Krajská konference schvaluje kandidaturu J. Hořejší a P.Pěkniceho do předsednictva ČKS

7. Krajská konference ukládá krajskému výboru období  2009 – 2014, aby předal do 30.6.2014 novému výboru

a) veškerou dokumentaci týkající se činnosti výboru za uplynulé období

b)  všechny výsledky voleb výborů ZKO, dokumentaci týkající se ZKO Jč. Kraje

c)  transparentní finanční zprávu

8. Krajská konference ukládá krajskému výboru zprovoznit webové stránky Jihočeského kraje do 30.9.2014

 

Zapsala: Lea Šveráková

České Budějovice 21.6.2014