Archiv rubriky: Nezařazené

TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS

TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIGURANTŮ
kdy:     dne 5.5.2018
kde:     cvičiště České Budějovice – Mladé
pro koho: Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům,kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy
Školitelé: Milan Zborka, Václav Ouška
Podmínky účasti:
1) standardní vybavení pro figurantskou práci
2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

                                                     SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!
Drobné občerstvení zajištěno.
Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.
Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: laroja@cmail.cz
Uzávěrka přihlášek: 29.4.2018
Případné dotazy směřujte na Ing. Jana Lacinu – tel. 602 174 071

 

Přihláška
na Soustředění figurantů 5.5.2018 v Českých Budějovicích
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………….
Člen ZKO: …………………………………………………………………
Úroveň figurantských schopností (označte):
začínající figurant II. třídy figurant I. třídy
Podpis: ………………………………………………………………..
Vyplněnou přihlášku zašlete do 29.4.2018 na e-mail: laroja@cmail.cz

Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 2/2017

Termín jednání : čtvrtek 1.6.2017 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina,Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing.Pěknice, Ing.Pěnkava

Omluveni : Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017 (viz příloha)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.5.2017

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže jaro/2017

4. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017

5. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava

6. Příprava školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích

7. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji (přehled viz příloha)

8. Zpráva z Předsednictva ČKS

9. Různé

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017
 2. Stav finančních prostředků k 31.5.2017
  1. Bankovní účet 17.559,10 Kč
  2. Pokladna 8.836 Kč
 1. Zpráva o činnosti družstva mládeže
  • Z důvodu omluvené nepřítomnosti Ing. Hořejší bude podána v nejbližším možném termínu
 2. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017
  • Zúčastnila se Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, podaly zprávu ostatním členům KV, kladně hodnotily mimo jiné dobrou připravenost a konstruktivní průběh jednání VH
 3. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava
  • Dohodnuto využít příležitosti a ocenit nejúspěšnější závodníky z řad mládeže i dospělých:
 1. Mládež : Štindl, Zborková, Hořejší ml.
 2. Dospělí : Buriánová, Pejša, Böhm, Ouška
  • Klíč pro přizvání k účasti zástupců ZKO
   • 1 osoba za každou ZKO (jednání není volební)
  • Program konference :
 1. Zahájení a uvítání hostů (Mgr. Havlová – předsedkyně KV)
 2. Organizační záležitosti
 3. Zpráva o činnosti krajského výboru
 4. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 5. Zpráva o výcviku 2016/2017 (ing. Pěknice)
 6. Zpráva o činnosti s mládeží (ing. Hořejší)
 7. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Usnesení a závěr

Začátek konference upřesněn na 15:00 !!!

 1. Příprava školení figurantů
 1. Školení proběhne dne 24.6. ve Strakonicích
 2. Pro malý zájem neproběhne školení kladečů
 3. Propozice viz. Příloha č.2
 1. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji
  • přehled je přílohou tohoto zápisu
 1. Zpráva z Předsednictva ČKS
  1. na Tábor talentované mládeže pojedou 3 zástupci  Jč.kraje
  2. Organizační komise schválila novou ZKO v JČ kraji – Ševětín II, předseda V.Plášil
 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

KRAJSKÁ KONFERENCE

Pozvánka

na

nevolební KRAJSKOU KONFERENCI

Jihočeské krajské organizace ČKS,

v neděli 11.6.2017 od 15.00 v Pištíně

v sále hostince „Na Dolánku“ (viz mapka)

Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 2. Zpráva o činnosti krajského výboru
 3. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku 2016/2017
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Usnesení a závěr

Konference se mohou zúčastnit předsedové ZKO ČKS Jihočeského kraje nebo jejich zástupci a zástupci poboček chovatelských klubů.

Pro účastníky konference bude připraveno malé občerstvení, proto Vás prosíme o potvrzení účasti e-mailem nejdéle do středy 7.6.2017. Děkujeme za pochopení.

 

Za Krajský výbor Jč. krajské organizace ČKS

Mgr. Dana Havlová

předsedkyně

Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 1/2017

Datum, místo a konání : 12.1.2017, Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, p.Zborka, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková, pí. Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.5.2016

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2016

 • Účet – stav k 1.1.2016 15.169 Kč
 • Účet- stav k 31.12.2016 19.441 Kč
 • Pokladna stav k 1.1.2016 3.517 Kč
 • Pokladna stav k 31.12.2016 684 Kč

3. Vyúčtování CACT Kardašova Řečice

 • Rozhodnuto příspěvek zvýšit z 5.000 na 5.966 Kč z důvodu změny figuranta. Poslat na účet ZKO Kardašova Řečice jako příspěvek KV.

4. Zpráva o činnosti družstva mládeže v r.2016

 • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
 • Konstatována celková konsolidace činnosti
 • Proběhlo 5 soustředění
 • Pravidelně se zúčastňovali Hořejší, Zborka, Štindl, Svoboda, Břešťák, Marešková, Gryc, v průměru 6 až 8 dětí na soustředění.
 • Úspěchy na výběrovém závodě mládeže
 • Z každého závodu medaile
 • Oceněna podpora ze strany ZKO Velešín
 • Oceněna podpora figuranta J.Böhma, trénink zdarma
 • Nakoupeno oblečení pro závodící děti, veřejností oceňován vkusný, jednotný vzhled družstva
 • KV rozhodl poskytnout příspěvek na výcvik v roce 2017 ve výši 10.000 kč (uvažováno 5 soustředění, cca 8 účastníků, á 250 Kč na 1 účastníka)

5. Zpráva o uskutečněném školení figurantů (Strakonice)

 • Účast 5 adeptů na figuranta
  • 3 na 1.třídu (všichni uspěli)
  • 2 na 2.třídu (1 uspěl)
  • Doporučeni 3 figuranti na svazové
   • Uspěl J.Neužil, který se tak stal po J.Böhmovi 2. svazovým figurantem z JČ kraje.

6. Jihočeský kalendář akcí 2017– delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2017, školení a zkoušky figurantů…

 • Kalendář akcí obsazen rozhodčími a figuranty 
 • Ing. Pěknice osloví figuranty a rozhodčí, aby potvrdili účast – termín: do konce ledna
 • plán školení figurantů a kladečů
  • Termín – 24.6.2017 
  • Rozhodčí – Hlaváč
  • Figurant – Nečesaný (Ouška)
  • Místo : Strakonice – ZKO osloví Ing. Molnárová
  • Zodpovídá – Ing. Pěknice, nahlásí na ČKS
  • Cena stanovena na 300 Kč

7. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 21.11.2016 (členové KV obdrželi písem. podklad )

 • Změna výše příspěvků od roku 2018

8. Zkoušky figurantů a zkoušky rozhodčích 1. a 2. Třídy – Praha -3. a 4.12.2016

9. Různé

 • Zvoleni delegáti za KV za VH ČMKU 25.3.2017
  • Mgr. Havlová, Ing. Molnárová
 • Informace o webu JČ KV
  • Stávající stav – za KV spravuje B.Molnárová, web byl bezplatný, rozhodnutím provozovatele došlo ke ztrátě části našich údajů na webu
 • KV rozhodl reagovat na mimořádné úspěchy jihočeských kynologů v roce 2016 a ocenit je na krajské konferenci
  • Datum konání : 11.6.2017
  • Místo konání : Pištín
  • Záměr : ocenit vhodnou formou jak dospělé závodníky, tak i úspěšné zástupce mládeže
  • Pozvat :
   • Předsedy ZKO
   • Úspěšné závodníky
  • Zodpovědná osoba : předsedkyně KV
   • Oslovit výše uvedené a vyzvat je k potvrzení účasti
  • Vytypování vhodným dárků a zajištění jejich výroby – Ing. Lacina – do 14 dnů
 • Organizační záležitosti KV
  • Cestovné, stravné

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

 

Zápis z krajské konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 

Datum, místo a konání : 27.6.2015,  Pištín, 15.00 

Přítomni :

Za KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková. p.Bartal

Ostatní – dle prezenční listiny

Celkem 24 delegátů ( KV + ostatní )

 

Program konference:

 1. Zpráva o činnosti krajského výboru
 2. Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

Ad.1   Zpráva o činnosti krajského výboru

Zprávu přednesla předsedkyně KV Mgr. Dana Havlová.

 • V úvodu poděkovala členům KV za podporu
 • Nový KV se sešel za uplynulý rok 4 krát ( z toho 2x mimořádně ).
 • Mezi splněné úkoly patří :
  • Zprovoznění webových stránek, vč. zveřejňování zápisů z KV
  • Dosaženo předání dokumentace a razítka od předešlého KV
   • Dobrá spolupráce s revizní komisí
   • Dořešení kauzy díky krokům předsednictva ČKS
   • 7.2.2015 převzetí účetní dokumentace
   • Převzat zůstatek 1.371 Kč
 • Realizace záměru transparentního vedení účetnictví
  • 3.4.2015  JČ KV zapsán do spolkového rejstříku ČKS jako podspolek a bylo mu přiděleno IČO
  • Zřízení účtu
 • Další akce
  • Žádost o dotace
  • Sestaven kalendář akcí na rok 2015
  • Účast na 7. sjezdu ČKS a na Valné hromadě ČMKU
  • Březen 2015 – školení figurantů a kladečů

Ad.2   Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014

 • Přednesla předsedkyně RK ing. Lea Šveráková
 • RK obdržela podklady od minulého KV za období 6/2009 až 6/2014 od Ing. Petrů a p. Veselky, vč. podkladů od tehdejší RK
 • RK materiály utřídila z časového a věcného hlediska a analyzovala předané podklady s výsledkem:
  • Nalezeny 2 chyby v peněžní knize
  • Chybí 372 kč v předaném zůstatku peněz
  • Byla přednesena specifikace příjmů a výdajů za analyzované období
  • RK konstatovala zjištěné nedostatky :
   • Chyba v peněžní knize
   • Nezaúčtované příjmy z účastnických poplatků
   • Neoprávněné vyplácení lektorného
   • Nepořádek ve vybírání poplatků od ZKO (odvod za členy)
   • Chybějící údaje o rozdělení dotací r. 2009
   • Chybějící zápis ze schůze KV 3.8.2010
   • Nedostatky ve formální stránce vedení účetnictví
    • Mínusový zůstatek pokladní knihy…..
  • V závěru RK vyjádřila naději, že nový KV si povede lépe 

Ad.3.  Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva

 

odvod ČKS za člen.základnu 2015 (18.6.)

14 345

zůstatek k 26.6.2015

19 349

 

 

Ad.4. Zpráva o výcviku

Přednesl výcvikář KV ing. Přemysl Pěknice.

 • r.2014 – nový KV řádně řídit výcvikovou činnost ,neboť neměl podklady od bývalého KV (kalendář akcí, seznamy figurantů a kladečů…)
 • r.2015 – zpracován Jč.kynologický kalendář s delegacemi rozhodčích i figurantů

–     8.3. uspořádáno školení a zkoušky figurantů a kladečů ve Strakonicích

–     za 1.pol. se uskutečnilo 10 závodů na krajské úrovni

–     ZKO Třeboň úspěšně uspořádala VS na MR IPO

–     Úspěchy Jihočechů

 • T. Burianová – reprezentace na MS stopařů v Rusku
 • J. Böhm, J. Zaňák, J. Poukar, J. Machát – účast na MR IPO
 • V. Ouška – mistr ČR RTW, nominace na MS RTW

 

Ad.5. Zpráva o činnosti s mládeží

Přednesla zástupkyně KV pro práci s mládeží ing. Jana Hořejší.

 • r.2014 – MM ČKS – J. Štindl v kat. juniorů IPO3 – 3.místo

–     VS na MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 1.místo

–     MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 3.místo

 • úspěšní mládežníci stárnou a nedaří se za ně hledat náhrada, výzva, kterou byly osloveny všechny ZKO v kraji, byla téměř bez odezvy
 • r.2015 – TTM ve St.Plzenci – zúčastní se 3 jihoč.mládežníci

–     TTM SM kraje – zúčastní se 2 jihoč.mládežníci

–     VZ na MR stopařů mládeže – účast 1-2 jč. zástupců

–     OMM ČKNO – účast 1-2 jč. zástupců

 • v závěru zprávy znovu zopakována výzva pro ZKO týkající se pomoci při sestavení nového mládežnického kádru

 

Ad.6. Plán akcí na 2.pololetí 2015 – změny v Jč. kalendáři akcí

Přednesl výcvikář KV ing. Pěknice.

Změny termínů, místa konání apod.:

MR stopařů mládeže – Kaplice 10. – 11.10.2015

MS francouzských ovčáků a fland.bouvierů – Třeboň (Doubí) 16. – 18.10.2015

MR boxerů – Křenice u Prahy  28.9.2015

Vodňanský kapr – Vodňany 26.12.2015 – kat. ZVV1, ZVV2, IPO1, IPO3

 

Ad.7. Různé

 • Předsedkyně KV Mgr. Havlová připomněla fakt, že ZKO budou muset být zapsány do rejstříku ČKS jako podspolek. Bylo řečeno, že v termínu do 31.10.2015, budou-li mít ZKO připraveny všechny podklady, vyřídí za ně ČKS potřebnou agendu.
 • Delegáti uložili KV oslovit PČKS se žádostí o podporu v otázce zřízení sídla pro ZKO.

 

Ad.8.  Diskuse

 • Opět k otázce sídla ZKO
 • Konstatování trendu odklonu výkonnostní kynologie od amatérské
 • Výzva doporučovat talentovanou mládež na sportovní výcvik
 • Hlídat dotační tituly, vypisované Krajským úřadem, které by se JČ kynologům mohly hodit.

Ad.9. Usnesení a závěr

 • Bylo přečteno usnesení Krajské konference. Pro přijetí usnesení hlasovalo 24 osob, tj. 100 % přítomných. Proti, zdržel se – 0 %.
 • Předsedkyně KV všem přítomným poděkovala za účast a konferenci ukončila 

 

 

Usnesení Jihočeské Krajské konference konané 27.6.2015 v Pištíně :

I. Krajská konference bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti krajského výboru
 2. Zprávu revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zprávu o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zprávu o výcviku
 5. Zprávu o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015

 

II. Krajská konference ukládá Krajskému výboru :

Obrátit se na PČKS ve věci podpory ZKO, které nemají vyřešenu otázku sídla a příslušné Obecní úřady nejsou ochotny povolit sídlo ZKO na adrese Obecního úřadu. Požadovat po ČKS, aby v tomto případě umožnila ZKO dát sídlo na objekty ve vlastnictví ČKS.

Hrozí, že pokud nebude tato situace ze strany ČKS jako nadřazeného orgánu včas řešena, hrozí zánik řady ZKO a odliv členů.

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová

 

 

Zápis ze 4. Zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a konání : 28.5.2015,  Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Předání dokumentace od Ing. Petrů – informace o průběhu
 3. Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy
 4. Zpráva hospodářky – současný stav finančních prostředků KV
 5. Školení figurantů a kladečů – informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 6. Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS – současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 7. Krajský přebor CACT 5.9.2015 – předložení rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 8. Krajská konference – projednání
 9. Informace z jednání – Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 10. Jihočeský kalendář akcí – doplnění pro 2.pol.
 11. Různé

 

 1. 1.    Kontrola zápisu z minulé schůze
 • Zápis schválen
 1. 2.    Předání dokumentace od Ing. Petrů – informace o průběhu

a)    Přebírání dokumentace v ZKO v Č.B.

b)    Přítomna i pí. Roškotová – předsedkyně RK ČKS

c)    Předáno :

 • Zápisy z jednání KV kromě jednoho (3.8.2010)
 • Zápis z konference 2009
 • Razítko
 • Záznamy ze školení kladečů a figurantů
 • Pokladní kniha, nikoliv však peněžní deník a finanční zpráva
 • Prezenční listina konference 2014
 • Záznamy z VČS ZKO
 • Peněžní hotovost 1.371 Kč
 • Doloženy účtenky a zápisy v pokladní knize
 • Nevydané návleky na rukávy
 • Ozvučení – repro + mikrofon
 • Zhotoven protokol o předání výše uvedeného 
 1. 3.    Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy

Analyzovány podklady, provedeno druhové členění položek výdajů

a)    Počáteční zůstatek                 21.664 Kč (po p. Ritterovi )

b)    Celkové příjmy                        112.405 Kč

c)    Celkové výdaje                       132.326 Kč

d)    Konečný zůstatek                       1.743 Kč 

 1. 4.    Zpráva hospodářky – současný stav finančních prostředků KV

a)    Celkové příjmy                      11.381 Kč

b)    Celkové výdaje                       4.234 Kč

c)    Zůstatek                                   7.237 Kč

 

 1. 5.    Školení figurantů a kladečů – informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 • Akce uskutečněna 8.3.2015 v ZKO Strakonice
 • Účast 17 kladečů a 8 figurantů
 • Z 8 figurantů 4 úspěšní
 • Výdělek z akce 2.500 Kč
 • Zájem ze strany účastníků i diváků
 • Akce hodnocena jako úspěšná, finančně návratná
 • Poděkování strakonické ZKO za bezplatné zapůjčení prostor
 • Poděkování členům komise i ostatním pomocníkům
 • Vyplynul návrh na figuranty 1. třídy (Lukáš Kiessling) a 1 x svazový (Jiří Nečesaný)
 • Výcvikář dohodne termín na doškolení neúspěšných adeptů + dalších zájemců na podzim 2015 – Netolice, 1.polovina listopadu

 

 1. 6.    Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS – současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 • KV zapsán do spolkového rejstříku (podspolek ČKS)
 • Sídlo KV – Pištín 33 (obecní úřad)
 • Tím vytvořeny podmínky pro zřízení bankovního účtu KV (u Poštovní spořitelny) a pro vedení řádného a transparentního finančního hospodaření

 

 1. 7.    Krajský přebor CACT 5.9.2015 – předložení návrhu rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 • KV jednomyslně schválil příspěvek 5.000 Kč, za podmínky, že pořadatel  doloží příslušnými účtenkami

 

 1. 8.    Krajská konference – projednání
 • Připomenut fakt, že všechny kraje ročně pořádají konference
 • Cílem udržet dobrý kontakt s členskou základnou
 • Prezentovat dosavadní výsledky práce KV
 • Program – rámcově
 1. Zpráva o hospodaření
 2. Zpráva o výcviku
 3. Přehled akcí
 4. Pokladní zpráva
 5. Zpráva revizní komise
 6. Diskuse
 7. Různé
 • Místo konání – sál Pištín, sobota 27.6., čas 15:00

 

 1. 9.    Informace z jednání – Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 • Plénum ČKS – viz zápis na webu ČKS
 • Delegátky VH ČMKU ocenily věcné, dobře připravené a skvěle vedené jednání

 

 1. 10.  Jihočeský kalendář akcí – doplnění pro 2.pol.

Doplnění kategorií: 26.12. Vodňanský kapr – ZVV1,2, IPO1,2

Nekoná se: 28.9. MČR boxerů Hluboká n.Vl.

Změny termínů: 10.-11.10. MČR stopařů mládeže Kaplice

17.-18.10. MS fland.bouvierů a francouzských ovčáků Třeboň

 

 1. 11.  Různé
 • Pochvala za akci Třeboň (VS IPO) – hlavní organizátor Ing. Lacina
 • Stanovení požitků členů KV
 1. Cestovné – obecně schváleno

Proplácení se vzdává: Ing. Hořejší, Ing. Šveráková, Ing. Pěnkava

 1. Stravné – bez příspěvku

 

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová

Zápis z 3. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a hodina konání : 8.1.2015, Pištín,

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, p. Bartal, pí Hřebíčková

Program schůze:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Závěry ze VII. sjezdu ČKS

3. Zpráva Revizní komise o kontrole v ZKO 207

4. Nepředaná dokumentace od Ing. Petrů – seznámení se stavem věci, návrh dalšího postupu

5. Volba 2 delegátů na Valnou hromadu ČMKU

6. Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – současný stav

7. Jihočeský kalendář akcí – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. závody 2015

8. Různé

 

Ad.1.        Kontrola zápisu z minulé schůze

 • zápis schválen

Ad.2.        Závěry ze VII. Sjezdu ČKS

 • přítomní vzali na vědomí usnesení sjezdu, vč. vysvětlujícího komentáře zúčastněných delegátů z řad KV Jč.

Ad.3.        Zpráva revizní komise o kontrole v ZKO Č. Budějovice č.207 (ing. Petrů)

 • RK oznámila chystanou kontrolu doporučeným dopisem
 • Ing.Petrů odmítl kontrolu s tím, že KV nemá pravomoc kontrolu provést

Ad.4         Další dohodnuté kroky v této věci :

 • Informovat Předsednictvo ČKS
 • obrátit se na  předsedu organizační komise ČKS
 • v součinnosti s jednotlivými ZKO – kvantifikovat sumu peněz, které v minulém funkčním období (6/2009 až 6/2014) , byly poslány na KV (příspěvek na činnost KV)
 • nepředaná dokumentace bývalého KV – podán podnět na státní zastupitelství, zda nedošlo k porušení zákona, zastupitelství následně předalo věc Policii ČR

Ad.5         Voba 2 delegátů na Valnou hromadu ČMKU

Zvoleni :              1. Mgr. D. Havlová

2. Ing. B. Molnárová.

Náhradník : Ing. J.Pěknice, p. Hřebíčková

Ad.6         Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – současný stav

Dohodnut další postup, včetně urychlené kompletace potřebných podkladů a odeslání na sekretariát ČKS

Ad.7         Jihočeský kalendář akcí – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. závody 2015

 • Byl dohodnut kalendář akcí – viz.rubrika: plán akcí
 • Stanoven termín školení figurantů a kladečů: 8.3.2015 ve Strakonicích
  • Figurant  : p.Ouška  Rozhodčí: M. Zborka
  • Platba: figurant 300,-, kladeč 200,-

Ad.8         Různé

 • Zaniká ZKO Všetěč k 31.12.2014 (blíže p. Kuboušek), věc řeší sekretariát ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová