Zápis ze schůze Jihočeské pobočky Českého kynologického svazu

z 12. ledna 2024 ve Veselí nad Lužnicí

přítomní: J. Lacina, J. Zaňák, M. Zborka, B. Molnárová, L. Šveráková (revizní komise), D. Havlová a L. Novotná. P. Pěknice se omluvil.

Po úvodním slově předsedy J. Laciny byl odsouhlasen program schůze.

Zprávu o stavu financí a hospodaření v roce 2023 přednesla B. Molnárová: (viz přiložená zpráva). Počáteční stav na účtu: 92859 korun, konečný stav 105177 korun. Příjmy celkem 54200 korun, výdaje 41882 korun. Počáteční stav v pokladně 3122 korun, konečný 6122 korun.

Nejvyšší položka vydání byla 29400 korun jako příspěvky na pořádání závodů pro ZKO. Startovné pro závodníky na mistrovství ČR 3000 korun a na mládež 4500 korun.

Zprávu revizní komise přednesla L. Šveráková: Dle provedené kontroly je vše v pořádku. V souvislosti se zvyšováním poplatků za vedení účtu vznesla návrh na změnu banky, u které bude účet. J. Lacina reagoval, že bude dobré vyčkat na výběr banky až po zvolení nového výboru pobočky.

Zprávu za výcvik přednesl J. Zaňák: v roce 2023 se na jihu Čech uskutečnilo 11 závodů, závod ve Vimperku byl zrušen.

účast Jihočechů na vrcholových soutěžích (VS a MR) – viz přiložená zpráva

Byl sestaven krajský kalendář závodů.

Zprávu o práci s mládeží přednesl Milan Zborka:

18. – 20. srpna se konalo MR mládeže ve Štěpánovicích, nikdo nestartoval. Další závod byl OMM NO 27. – 29. 10. , kam se přihlásily dvě závodnice, ale závod byl pro malou účast zrušen. 3. – 5. 11. se konalo MM stopařů v Albrechticích. Toho se zúčastnila V. Vígnerová a obsadila 5. místo. Je škoda, že tyto dva závody byly tak brzy po sobě a na oba se rodičům s dětmi nechtělo. 16. 9. se konal stopařský závod v Kaplici, kde byli dva adepti na účast na mistrovství z řad mládeže, ale bohužel, se nedomluvili.

Zájem nebyl ani o tábor talentované mládeže.

Vedoucí mládeže M. Zborka dále podal návrh na náhradu jízdnéhopro rodiče V. Vígnerové. Již byla vloni stanovena částka 3 Kč/km. (Částka byla stanovena v souladu se směrnicemi ČKS pro cestovní náhrady). Schváleno.

M. Zborka dále navrhl, aby stopařský závod v Kaplici byl zároveň vedený jako kontrolní závod pro reprezentaci z řad mládežníků. Schváleno.

Trénink a zkoušky figurantů

Školení figurantů se uskuteční 4. 5., lektoři J. Lacina a V. Ouška

Zkoušky figurantů jsou plánované na 18. 5. – přezkušovat bude J. Lacina a J.Neužil.

Krajská konference ČKS

Termín: 26. května v Doubí u Třeboně od 14 hodin.

Zároveň se zasláním pozvánky budou ZKO osloveny, aby podaly návrhy na ocenění svých členů.

Na 24. 4. je naplánovaná přípravná schůze krajské pobočky ČKS od 17 hodin ve Veselí nad Lužnicí, která se bude zabývat přípravou na krajskou konferenci.

Ve Veselí nad Lužnicí 19. 1. 2023

Zapsala L. Novotná