Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 2/2017

Termín jednání : čtvrtek 1.6.2017 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina,Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing.Pěknice, Ing.Pěnkava

Omluveni : Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017 (viz příloha)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.5.2017

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže jaro/2017

4. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017

5. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava

6. Příprava školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích

7. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji (přehled viz příloha)

8. Zpráva z Předsednictva ČKS

9. Různé

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017
 2. Stav finančních prostředků k 31.5.2017
  1. Bankovní účet 17.559,10 Kč
  2. Pokladna 8.836 Kč
 1. Zpráva o činnosti družstva mládeže
  • Z důvodu omluvené nepřítomnosti Ing. Hořejší bude podána v nejbližším možném termínu
 2. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017
  • Zúčastnila se Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, podaly zprávu ostatním členům KV, kladně hodnotily mimo jiné dobrou připravenost a konstruktivní průběh jednání VH
 3. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava
  • Dohodnuto využít příležitosti a ocenit nejúspěšnější závodníky z řad mládeže i dospělých:
 1. Mládež : Štindl, Zborková, Hořejší ml.
 2. Dospělí : Buriánová, Pejša, Böhm, Ouška
  • Klíč pro přizvání k účasti zástupců ZKO
   • 1 osoba za každou ZKO (jednání není volební)
  • Program konference :
 1. Zahájení a uvítání hostů (Mgr. Havlová – předsedkyně KV)
 2. Organizační záležitosti
 3. Zpráva o činnosti krajského výboru
 4. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 5. Zpráva o výcviku 2016/2017 (ing. Pěknice)
 6. Zpráva o činnosti s mládeží (ing. Hořejší)
 7. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Usnesení a závěr

Začátek konference upřesněn na 15:00 !!!

 1. Příprava školení figurantů
 1. Školení proběhne dne 24.6. ve Strakonicích
 2. Pro malý zájem neproběhne školení kladečů
 3. Propozice viz. Příloha č.2
 1. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji
  • přehled je přílohou tohoto zápisu
 1. Zpráva z Předsednictva ČKS
  1. na Tábor talentované mládeže pojedou 3 zástupci  Jč.kraje
  2. Organizační komise schválila novou ZKO v JČ kraji – Ševětín II, předseda V.Plášil
 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

KRAJSKÁ KONFERENCE

Pozvánka

na

nevolební KRAJSKOU KONFERENCI

Jihočeské krajské organizace ČKS,

v neděli 11.6.2017 od 15.00 v Pištíně

v sále hostince „Na Dolánku“ (viz mapka)

Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 2. Zpráva o činnosti krajského výboru
 3. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku 2016/2017
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Usnesení a závěr

Konference se mohou zúčastnit předsedové ZKO ČKS Jihočeského kraje nebo jejich zástupci a zástupci poboček chovatelských klubů.

Pro účastníky konference bude připraveno malé občerstvení, proto Vás prosíme o potvrzení účasti e-mailem nejdéle do středy 7.6.2017. Děkujeme za pochopení.

 

Za Krajský výbor Jč. krajské organizace ČKS

Mgr. Dana Havlová

předsedkyně

Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 1/2017

Datum, místo a konání : 12.1.2017, Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, p.Zborka, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková, pí. Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.5.2016

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2016

 • Účet – stav k 1.1.2016 15.169 Kč
 • Účet- stav k 31.12.2016 19.441 Kč
 • Pokladna stav k 1.1.2016 3.517 Kč
 • Pokladna stav k 31.12.2016 684 Kč

3. Vyúčtování CACT Kardašova Řečice

 • Rozhodnuto příspěvek zvýšit z 5.000 na 5.966 Kč z důvodu změny figuranta. Poslat na účet ZKO Kardašova Řečice jako příspěvek KV.

4. Zpráva o činnosti družstva mládeže v r.2016

 • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
 • Konstatována celková konsolidace činnosti
 • Proběhlo 5 soustředění
 • Pravidelně se zúčastňovali Hořejší, Zborka, Štindl, Svoboda, Břešťák, Marešková, Gryc, v průměru 6 až 8 dětí na soustředění.
 • Úspěchy na výběrovém závodě mládeže
 • Z každého závodu medaile
 • Oceněna podpora ze strany ZKO Velešín
 • Oceněna podpora figuranta J.Böhma, trénink zdarma
 • Nakoupeno oblečení pro závodící děti, veřejností oceňován vkusný, jednotný vzhled družstva
 • KV rozhodl poskytnout příspěvek na výcvik v roce 2017 ve výši 10.000 kč (uvažováno 5 soustředění, cca 8 účastníků, á 250 Kč na 1 účastníka)

5. Zpráva o uskutečněném školení figurantů (Strakonice)

 • Účast 5 adeptů na figuranta
  • 3 na 1.třídu (všichni uspěli)
  • 2 na 2.třídu (1 uspěl)
  • Doporučeni 3 figuranti na svazové
   • Uspěl J.Neužil, který se tak stal po J.Böhmovi 2. svazovým figurantem z JČ kraje.

6. Jihočeský kalendář akcí 2017– delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2017, školení a zkoušky figurantů…

 • Kalendář akcí obsazen rozhodčími a figuranty 
 • Ing. Pěknice osloví figuranty a rozhodčí, aby potvrdili účast – termín: do konce ledna
 • plán školení figurantů a kladečů
  • Termín – 24.6.2017 
  • Rozhodčí – Hlaváč
  • Figurant – Nečesaný (Ouška)
  • Místo : Strakonice – ZKO osloví Ing. Molnárová
  • Zodpovídá – Ing. Pěknice, nahlásí na ČKS
  • Cena stanovena na 300 Kč

7. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 21.11.2016 (členové KV obdrželi písem. podklad )

 • Změna výše příspěvků od roku 2018

8. Zkoušky figurantů a zkoušky rozhodčích 1. a 2. Třídy – Praha -3. a 4.12.2016

9. Různé

 • Zvoleni delegáti za KV za VH ČMKU 25.3.2017
  • Mgr. Havlová, Ing. Molnárová
 • Informace o webu JČ KV
  • Stávající stav – za KV spravuje B.Molnárová, web byl bezplatný, rozhodnutím provozovatele došlo ke ztrátě části našich údajů na webu
 • KV rozhodl reagovat na mimořádné úspěchy jihočeských kynologů v roce 2016 a ocenit je na krajské konferenci
  • Datum konání : 11.6.2017
  • Místo konání : Pištín
  • Záměr : ocenit vhodnou formou jak dospělé závodníky, tak i úspěšné zástupce mládeže
  • Pozvat :
   • Předsedy ZKO
   • Úspěšné závodníky
  • Zodpovědná osoba : předsedkyně KV
   • Oslovit výše uvedené a vyzvat je k potvrzení účasti
  • Vytypování vhodným dárků a zajištění jejich výroby – Ing. Lacina – do 14 dnů
 • Organizační záležitosti KV
  • Cestovné, stravné

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost : Mgr. Dana Havlová