ŠKOLENÍ FIGURANTŮ II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS a v souladu se Sborníkem řádů, směrnic
a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat v sobotu 21.května 2022 v
klubovně a na cvičišti ZKO Veselí nad Lužnicí, od 900 do 1500 hod školení figurantů II. třídy a prolongace
stávajících figurantů II. a I. třídy.
Odborní lektoři: ing. Jan Lacina
ing. Josef Neužil
Obsahem tohoto školení bude:
 Teoretické proškolení figurantské práce
 Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 Praktické přezkoušení účastníků
 Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka
Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4
roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení
figurantů I. Třídy.
Podmínky účasti:
– Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2022), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit
písemný souhlas zákonného zástupce.
– Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve
svazu.
– Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
– Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)
minimálně na úrovni 1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv
s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.
Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!
– Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení
o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.
– Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 17.5.2022
v elektronické podobě na adresu jiri@zanak.cz (originál při prezenci) nebo
poštou na adresu: Jiří Zaňák, A.Jiráska 378, 391 81 Veselí nad Lužnicí
– Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS
Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO
Veselí nad Lužnicí.

Veselí nad Lužnicí,29.3.2022

                                     Jiří Zaňák
výcvikář JčKV ČKS
603 864 054

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS 30.04.2022

cvičiště Veselí nad Lužnicí

Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům, kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy

Školitelé: Ing.Jan Lacina, Ing. Josef Neužil

Podmínky účasti:

1) standardní vybavení pro figurantskou práci                              

2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!

Drobné občerstvení zajištěno.

Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: laroja@cmail.cz

Uzávěrka přihlášek:  25.4.2022

Případné dotazy směřujte na Ing. Jana Lacinu – tel. 602 174 071

Přihláška

na Soustředění figurantů 30.04.2022 ve Veselí nad Lužnicí

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..  E-mail: ………………………………………………………………………….

Člen ZKO: …………………………………………………………………

Úroveň figurantských schopností (označte):

                               začínající                      figurant II. třídy                          figurant I. třídy  

Podpis: ………………………………………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete do 25.4.2022na e-mail:   laroja@cmail.cz

Zasedání krajského výboru Jihočeské organizace ČKS a revizní komise  20. 1. 2022  

Zasedání krajského výboru Jihočeské organizace ČKS a revizní komise  20. 1. 2022

přítomní: D. Havlová, J. Lacina, B. Molnárová, J. Zaňák, P. Pěknice, M. Zborka, L. Šveráková, L. Novotná

Program:

 1. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2021 – p. Molnárová
  2. závěr kontroly revizní komise – p. Šveráková
  3. Zprávy o výcviku 2020, 2021 – p. Zaňák
  4. Zpráva práci s mládeží – p. Zborka
  5 Jihočeský kalendář akcí 2022- delegace rozhodčích a figurantů na závody v JČ, školení a zkoušky figurantů – p. Zaňák
  5. Různé – plány na rok 2022, podpora jihočeské kynologie

Byl sestavený kalendář závodů na jihu Čech pro rok 2022, a to včetně rozhodčích a figurantů.

Podpora kynologických klubů a psovodů v Jihočeském kraji:

– V rámci podpory jihočeské kynologie a základních organizací, které pořádají závody zařazené v kalendáři, byl pro rok 2022 schválený příspěvek pro ZKO ve výši 1200 korun na rozhodčího, 600 korun na figuranta a pokud je závod s kategorií pouze se stopami, bude příspěvek pro kladeče ve výši 60 korun na cizí stopu a v kategorii IFH2 300 korun na stopu.

– Podmínkou získání příspěvku je, že pořádající organizace přiloží k vyúčtování rozhodčím výsledkovou listinu, kde budou uvedení jak rozhodčí, tak i figurant a kladeči cizích stop. K tomu bude k dispozici jednoduchý formulář.

– Dále bylo na rok 2022 odsouhlaseno navýšení příspěvku na závod CACT v Kardašově Řečici na 12000 korun.

– Pro podporu jihočeské mládeže bylo na rok 2022 schváleno, že může být uvolněná částka až 15000 korun a peníze budou vyplaceny zpětně po vyúčtování nákladů.

– Pro podporu účasti jihočeských kynologů na vrcholových akcích, může psovod získat příspěvek ve výši startovného na jeden výběrový závod. Podmínkou bude účast na mistrovství republiky, které je pořádané ČKS. Psovod musí na závod nastoupit a musí být členem Jihočeské organizace ČKS prostřednictví ZKO.

– Po absolvování mistrovství si podá žádost na krajskou pobočku a příspěvek na jeden výběrový závod ve výši startovného mu bude zpětně vyplacen.

Ve Veselí nad Lužnicí 20. 1. 2022    Zapsala Lenka Novotná

přílohy:

finanční zpráva za rok 2020 Zprava_Jih_CKS (1) Zprava_o_cinnosti_jihoceske_mladeze_v_roce_2019 Zprava_o_cinnosti_Jihoceske_mladeze_v_roce_2020 (2) Zprava_o_cinnosti_Jihoceske_mladeze_v_roce_2021 Zprava_o_vycviku_2020_JC_KKO Zprava_o_vycviku_2021_JC_KKO

formular_zavody

aktuality

Byl přidán rozpis akcí pro rok 2021, které se budou konat pokud to vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru dovolí.

 

Výkladové stanovisko České unie sportu k opatřením od 22. 10. 2020.

Od čtvrtka 22.10.2020 vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. 

JE MOŽNÉ – aby venkovní sportoviště byla v provozu ALE

NENÍ MOŽNÉ– aby byla venkovní sportoviště využívána amatérskými sportovci, jelikož pohyb je omezen tak, že není dovolena cesta do venkovního sportoviště

JE MOŽNÉ – sportovat v přírodě a parku (tedy také doprava do přírody a parku)

NENÍ MOŽNÉ – sportovat v přírodě nebo parku ve více než 2 osobách s výjimkou členů domácnosti

Zavěry:
-Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.