Archiv autora: administrator

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS  19.5.2019    

 cvičiště České Budějovice – Mladé   od 10.00

Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům, kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy

Školitelé: Milan Zborka, Vojtěch Filip (svazový figurant)

 Podmínky účasti:

1) standardní vybavení pro figurantskou práci

2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!

Drobné občerstvení zajištěno.

Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: peknice@mybox.cz

Uzávěrka přihlášek:  15.5.2019

Případné dotazy zodpoví Ing. Přemysl Pěknice  – tel. 608 118 940

Přihláška

na Soustředění figurantů 19.5.2019 v Českých Budějovicích

Jméno a příjmení……………………………………………………

Adresa bydliště: …………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………….

Člen ZKO:……………………………………………………

Úroveň figurantských schopností (označte):

začínající              figurant II. třídy                     figurant I. třídy

Podpis: ………………………………………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete do 15.5.2019 na e-mail:   peknice@mybox.cz

1.jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 10.1.2019 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

Omluvem : Ing. Molnárová, Ing. Hořejší, za RK Ing. Šveráková (hlavní příčinou nižší účasti na jednání byla sněhová kalamita)

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 6.12.2018
 2. Volba delegátů na VH ČMKU 16.3.2019
 3. Stav finančních prostředků KV k 31.12. 2018
 4. Zpráva o výcvikových akcích krajské úrovně
 5. Jihočeský kalendář akcí 2019 – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2019
 6. Krajská konference 22.6.2019 – plán příprav, rozdělení úkolů
 7. různé

ad.1    proběhla kontrola zápisu z 6.12.2018

ad.2    Volba delegátů na VH ČMKU 16.3.2019

 • byly zvoleny Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, náhradník Ing. Pěknice

ad.3    Stav finančních prostředků KV

 • změny od posledního zasedání 6. 12. 2018
  • zasláno 1.500 Kč pro ZKO Strakonice – za možnost opakovaného uskutečnění zkoušek figurantů
  • zasláno 10.000 Kč na družstvo mládeže pro rok 2018 – proti dodanému vyúčtovaní výdajů za rok 2017 a 2018
  • celkový přehled příjmů a výdajů za rok 2018 zpracovala Ing. Molnárová.

Vývoj peněžních prostředků na pokladně v roce 2018

příjmy 6 800kč  výdaje 11 217kč    zůstatek 3 121kč

 

ad.4    zpráva o výcvikových akcích krajské úrovně

 • zprávu předložil Ing. Přemysl Pěknice
 • V rámci jihočeského kraje byly v roce 2018 naplánovány akce: 
 • 15 závodů krajské úrovně:           proběhlo 14
 • 3 závody se zadáním CACT:       proběhlo  3
 • 1 MR kníračů :                               proběhlo

Trénink figurantů:                               proběhl

Zkoušky figurantů :                              proběhly

ad.5    Jihočeský kalendář akcí 2019 – delegace rozhodčích a figurantů

 • byl zpracován návrh delegace rozhodčích a figurantů
 • výcvikář Ing. Pěknice oznámí návrhy rozhodčím a figurantům a vyzve je k odsouhlasení delegací

ad.6    krajská konference

 • proti původně uvažovanému termínu 22.6.2019 dohodnuto přesunutí termínu na 29.6.2019
 • předsedkyně ověří možnost pořádání ve Spolkovém domě Pištín, pokud bude kolize s jinou, již plánovanou akcí, dohodne jiné místo konání – např. v Češnovicích.
 • Další jednání KV proběhne ve čtvrtek 16.5.2019, kde, vedle obvyklého programu, budou dokončeny přípravy na konferenci.

Ad.7   Různé

 • Zkoušky figurantů
  • Navržena možnost tréninku před zkouškami
   • lektor M. Zborka + figurant 1.tř. nebo svazový
   • Termín 19.5.2019
   • Místo České Budějovice – Mladé
  • Zkoušky
   • Termín 8.6.2019
   • Místo : ZKO Strakonice
   • Lektor – figurant – navržen Ouška Václav
   • Zaměření – změny zkušebního řádu IGP
  • Dohodnuto pokračovat i v roce 2019 v poskytování tisícikorunového příspěvku na rozhodčího pro pořadatelské ZKO

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

3. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 6.12.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK :  Ing. Šveráková, p.Hřebíčková, p.Bartal

Omluvem : p.Zborka

V úvodu proběhla informace o účasti na pohřbu p. Rittera, zúčastnili se Mgr. Havlová a Ing. Lacina, zakoupen věnec.

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 26.4.2018
 2. Stav finančních prostředků KV k 30.11.2018

   Vyúčtování:  

trénink figurantů 5.5.2018
školení figurantů 9.6.2018
CACT Kardašova Řečice 10.9.2018
příspěvky na rozhodčí pro organizátory závodů 2018
příspěvek na činnost mládeže 2017

 1. Informace z Plenárního zasedání ČKS 19.11.2018 + zápis z předsednictva ČKS 22.10.2018
 2. Hlasování „per rollam“ v období mezi 2. a 3. jednáním KV
 3. Předsjezdová kampaň v kraji, příprava krajské konference 2019 (Podrobné info ke kampani na webu ČKS: http://www.kynologie.cz/viii-sjezd-cks.htm )
 1. Různé

Ad.1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 26.4.2018

Úkoly průběžně plněny.

 Ad.2. Stav finančních prostředků KV k 30.11.2018

 • K 30.11.2018 stav účtu 46.736 Kč
  • Doloženy měsíční výpisy z účtu
 • Avizovány již uskutečněné platby v počátku prosince ( 2.000 Kč pro ZKO Písek, aktuální stav účtu tedy 44.736 Kč )
 • Zrekapitulovány uskutečněné finanční příjmy a výdaje v předchozím období
 • Odeslán dopis na ZKO s informacemi a úkoly na následující období + připomenutí možnosti příspěvku na rozhodčí (i zpětně)
 • Odhad výdajů do konce roku 2018
  • Závody Kaplice, Vodňany ( cca 5000 Kč)
  • Poskytnutí prostředků pro činnost mládeže
  • Zaslání potřebných prostředků z účtu do pokladny na nezbytné hotovostní výdaje ( 5.000 Kč)

Ad.3. Informace z plenárního zasedání ČKS 19.11.2018

( pozvánka  a zápis byly v příloze pozvání na dnešní jednání KV )

Byla připomenuta povinnost spolků a pobočných spolků zaslat potřebné údaje (výkaz majetku a účetní výkazy) do rejstříku,a to na CD a v papírové formě. Bližší informace na webu ČKS. Zaslání údajů je podmínkou pro poskytnutí dotace, nesplnění této povinnosti může být pokutováno.

Zazněla informace o chystané Valné hromadě ČMKU, delegáti budou zvoleni na lednové schůzi.

Z dalších informací :

 • Novými rozhodčími 1. třídy se stali Jan Lacina a Petr Tůma.
 • Jan Chvojka se zúčastnil školení svazových kladečů, výsledek nebyl zatím znám.
 • Byla oceněna úroveň a vysoká účast na VS v Třeboni
 • MS IGP-FH – duben 2019 – Horní Bříza
 • MS IGP – Rakousko 2019
 • Pravidla IPO – zůstává klasická 1 m překážka
 • MR IGP-FH 2019 – Veselí n.Luž.

Ad.4. Hlasování „per rollam“ v období mezi 2. a 3. jednáním KV

 • Odsouhlaseno, že pánové Veselka a Vígner se zúčastní školení figurantů v Nýřanech, oba splnili

Vyúčtování výdajů v souvislosti s činnosti družstva mládeže

 • Informace podala Ing. Hořejší
 • Proběhlo 5 soustředění mládeže
  • 4. Nové Hrady
  • 5. Stromovka
  • 6. Nové hrady
  • 9. Mokré Lazce (Svod plemeníků NO)
  • 12. České Budějovice –Mladé
 • Zároveň se zástupci družstva mládeže jč. kraje zúčastnili řady VZ a také MČR s výbornými výsledky (viz příloha )
 • Bylo podáno vyúčtování za činnost družstva, zároveň bylo odsouhlaseno, že na činnost družstva v r. 2018 bude odesláno 10.000 Kč, a to do konce prosince 2018.

 

Ad.5. Předsjezdová kampaň

 • Odeslán dopis na předsedy ZKO s připomenutím některých důležitých úkolů
  • Uskutečnění členských schůzí v období od 1.11.2018 do 31.3.2019
  • Odeslání požadovaných formulářů na adresu KV ČKS a na sekretariát ČKS
 • Stanoven klíč pro počty delegátů na krajskou konferenci – 1 delegát za každou ZKO
 • Krajská konference proběhne dne 22. června 2019, předběžně stanoveno místo konání – v Pištíně.
 • Podrobnosti budou dořešeny na dalším jednání KV

Ad.6. Různé

 • 5.2018 zapsána nová ZKO Sezimovo Ústí – Hašplák
 • Výsledovky z akcí
  • Kardašova Řečice – 8.9.2018 – vzorná organizace akce, slušná účast, udělení 1 x CACT
 • Další schůze proběhne ve čtvrtek ledna 2019 v 17.00
  • Cílem, mimo jiné, určení delegátů na VH ČMKU

Příloha :

 • plán akcí ČKS na rok 2019
 • VZa MČR mládeže v roce 2018 s účastí j.č. kraje
 • Soustředění mládeže Jč. Kraje v roce 2018

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

Přebor Jihočeského kraje

8.9.2018 se konal již  26.ročník Memoriálu Ivany Tůmové, závod v kategorii IPO3 se zadáním titulu CACT

Krásné prostředí fotbalového stadionu, skvělá organizace, počasí jako na objednávku, hodnotné ceny, nekompromisní, ale spravedliví rozhodčí to jsou synonyma k opravdu povedenému závodu.

Rozhodčí Mgr. Dana Havlová  a Ing Lea Šveráková posoudily 13 startujících psů s jejich psovody a titul CACT a 1.místo si vybojovala 3letá fenka BOM Qwak Laroja s psovodem Vojtěchem Molnárem.

Rozhodčí: Mgr. Dana Havlová (hlavní), Ing. Lea Šveráková
Figuranti: technická část: Marek Hytych kontrolní výkon: Ing.Josef Neužil
Start.č. Závodnik Pes Pohlaví Plemeno Oddíl A Oddíl B Oddíl C TSB Celkem Pořadí Známka Titul
6 Vojtěch Molnár Qwak Laroja fena BOM 91 88 96 „a“ 275 1. VD CACT
13  Roman Martynek Descent Fellow Maribor fena BOM 82 96 91 „a“ 269 2. D
12 Andrea Kršková L´Kačí Mi-Ji fena BOM 90 77 98 „a“ 265 3. D
5 Zdeněk Novák Aura z Údolí Jizery fena BOM 96 78 86 „a“ 260 4. D
2 Vojtěch Molnár Golem Balesten pes NO 87 88 80 „a“ 255 5. D
11 Jaroslava Mikulecká Baltazar von den Pegnitzratzen pes DOB 85 75 81 „a“ 241 6. D
4 Roman Vlk Meggie z Vodňanské doliny fena NO 81 76 80 „a“ 237 7. U
8 Přemysl Pěknice Debra Aritar Bastet fena NO 45 85 87 „a“ 217 8. N
1 Josef Machát Bora z Nohradu fena NO 62 74 79 „a“ 215 9. N
10 Martin Plavčko Ebony Princess Maribor fena BOM 48 80 81 „a“ 209 10. N
9 Milan Valenta Jan z Kraje Husitů pes NO 37 79 80 „a“ 196 11. N
7 Roman Mayer Chivas de Alphavile fena BOM x x x x DIS x N
3 Rostislav Havelka Hirro Buranos Lobos pes NO x x x x DIS x N

2. jednání KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

 1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 26.4.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, RK :  Ing. Šveráková, D.Hrebíčková

 Byl schválen níže uvedený program schůze :

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018 (viz příloha)
 2. Stav finančních prostředků KV k 31.3.2018 (výpis v příloze)
 3. Rozdělení finančních prostředků v období 5/2018 – 3/2019
 4. Hlasování „Per rollam“ v období mezi 1. a 2. jednáním KV
 5.  Příprava Tréninkového soustředění figurantů 5.5.2018 (pozvánka v příloze) Příprava školení figurantů 9.6.2018
 1. Aktualizace web.stránek – adresář ZKO
 2. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018

Nebylo předloženo vyúčtování družstva mládeže, Ing.Hořejší dodá vyúčtování v nejkratším možném termínu.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.3.2018

 • Přehled finančních toků
 1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2018:              9 767,00
  • Příjem z úroků celkem                            0,3
  • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem     –  3,00
  • Příjem z členských příspěvků                50 350,00
 2. Konečný zůstatek účtu k 31.3.2018            60 114,14
 • Byl předložen výpis z účtu
 • Pokladna
  • Počáteční zůstatek k 1.1.2018   7 538,00
  • Příjmy celkem                                   0,00
  • Výdaje celkem                         1 848,00
  • Zůstatek                                   5 690,00

Ad) 3. Rozdělení finančních prostředků

 • KV se rozhodl podpořit ZKO, které pořádají závody ve sportovní kynologii zařazené v Kraj.kynolog. kalendáři 2018 a poskytnout jim příspěvek 1 000 Kč na zaplacení rozhodčích (i zpětně v r. 2018). Mgr. Havlová rozešle organizátorům závodů, informační mail. Podmínkou pro získání příspěvku je:
 1. Zaslání výsledkové listiny závodu s uvedením všech závodníků dle kategorií a se jménem rozhodčího (rozhodčích). Výsledková listina musí být opatřena razítkem ZKO a podpisem vedoucího akce.
 2. Zaslání čísla účtu ZKO, kam bude příspěvek převeden z účtu KV.
 • Podpoří činnost družstva mládeže částkou 10 000 Kč
 • Přispěje na pořádání soutěže CACT v Kardašově Řečici částkou 10 000 Kč
 • Podpoří tréninkové školení figurantů 5.5.2018 a figurantské zkoušky 9.6. 2018 částkou 7 500 Kč

Ad) 4. Hlasování „per rollam“

 • KV v hlasování „per rollam“ podpořil účast Petra Vlčka a Václava Plášila na školení figurantů pořádaném Středočeským KV.
 • KV vyjádřil podporu MUDr Jiřímu Tichému na místo zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI.

Ad) 5. Figuranti

 • Školení figurantů proběhne 5.5.2018, lektoři Milan Zborka, Václav Ouška. Občerstvení Mgr. D. Havlová
 • Školení figurantů 9.6.2018 proběhne v ZKO Strakonice, lektoři Milan Zborka, Jiří Nečesaný

 Ad) 6. Aktualizace web stránek

 • Zajistí Ing. B.Molnárová

Ad)7. Různé

 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.
 2. Výběrový závod v Třeboni – výborná organizace a velká účast
 3. ZKO ČB Planá pokračuje v existenci, ČKS zrušilo usnesení ze schůze 23.10.2017 o zrušení ZKO
 4. KV podpořilo návrh Czech Malinois Clubu na svolání Pléna ČKS k vyřešení otázky zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI

Zapsal : Ing. Bohumila Molnárová, pokladní

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 11.1.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017 (viz přílohy)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2017

 • Vyúčtování : CACT Kardašova Řečice 9.9.2017

Finanční příspěvek na činnost mládeže

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

 1. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

5. Jihočeský kalendář akcí 2018 – delegace rozhodčích a figurantů na J.č. závody 2018, školení a zkoušky figurantů, krajská konference…..

6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

7. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017

Splněno, kromě jiného konstatován zdárný průběh konference.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.12.2017

  • Přehled finančních toků
  1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2017: 19.441,70
    • Příjem z úroků celkem 1,14
    • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem – 14,00
    • Příjem z členských příspěvků 14.775,00
    • Do pokladny -10.000,00
    • CACT Kardašova Řečice celkem -10.674,00
    • Plakety na konferenci -3.753,00
  1. Konečný zůstatek účtu k 31.12.2017 9.766,84
  2. Celkové příjmy 14.779,14
  3. Celkové výdaje 24.451,00
  • Byl předložen výpis z účtu
  • Pokladna
   • Počáteční zůstatek 684,00
   • Příjmy celkem 12.700,00
   • Výdaje celkem 5.846,00
   • Zůstatek 7.538,00

Ad) 3.Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

  • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
  • Mládež se zúčastnila 4 soustředění ( Velešín, Nýřany, Mladé, Nové Hrady)
  • Připomenula úspěchy na výběrových závodech a Mistrovstvích republiky
  • Poděkovala M.Zborkovi, který ji v případě potřeby zastupoval
  • Připraví vyúčtování, které předá Ing. Molnárové

Ad) 4. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

Zprávu přednesl Ing. Pěknice, konstatoval, že z 10 přihlášených se 1 nezúčastnil, 9 uchazečů uspělo. Kamil Horák obhájil 1. Třídu.

Ad) 5. Jihočeský kalendář akcí

Delegování rozhodčí a figuranti – blíže viz. Příloha č……

Ad) 6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

Připomenuty důležité body zasedání, zejm. informace o novele veterinárního zákona a novém zkušebním řádu.

Ad)7. Různé

 1. KV rozhodl tzv. per rollam o udělení stříbrné plakety pro předsedu ZKO Nové Hrady pana Josefa Macháta
 2. Byl stanoven rámcový plán příjmů a výdajů
  1. Byl odsouhlasen příspěvek na činnost mládeže pro rok 2018
  2. Byl odsouhlasen příspěvek na CACT Kardašova Řečice
 3. Byl diskutován záměr podpořit tradiční závody v rámci činnosti ZKO, jmenovitě Netolice (Memoriál Fr. Jaroše), Strakonice (Memoriál V.Kaplana) a Vodňany (Vodňanský kapr)
  1. Věnovat např. sadu pohárů v hodnotě 1.500 Kč
 4. Byl diskutován záměr uspořádat přípravu na figurantské zkoušky
  1. Pozvat dobré lektory – rozhodčího a figuranta, kteří by předali zkušenosti zájemcům z řad ZKO
  2. Předpokládaný termín so 5.5.2018, nebo úterý 8.5.2018 (státní svátek)
  3. Předpokládané místo konání – České Budějovice (aby to bylo tzv. „na půl cesty“)
 5. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Příloha č.1 : Kynologický kalendář akcí na r.2018

Č.2 : Zápis z Plen. zasedání ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

ŠKOLENÍ FIGURANTU II. třídy

 

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS, v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat

 

dne 9.června 2018 v klubovně a na cvičišti ZKO  Strakonice, od 930  cca do 1500 hod.

                                                                      o

ŠKOLENÍ   FIGURANTU   II. třídy

a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

 

Obsahem tohoto školení bude:

 • Teoretické proškolení figurantské práce
 • Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 • Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 • Praktické přezkoušení účastníků
 • Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

 

Podmínky účasti:

 • Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2017), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.
 • Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
 • Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)

     minimálně na úrovni  1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv

     s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.

Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!

 • Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení

o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.

 • Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 31.5.2018

v elektronické podobě na adresu peknice@mybox.cz (originál při prezenci) nebo

poštou na adresu: ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí

 • Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

 

 

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Strakonice

 

 

 

 

Sezimovo Ústí 8.5.2018                                                                                                                                                                                                     Ing. Přemysl Pěknice

 

výcvikář  Jč KV  ČKS

tel. 608 188940

TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS

TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIGURANTŮ
kdy:     dne 5.5.2018
kde:     cvičiště České Budějovice – Mladé
pro koho: Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům,kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy
Školitelé: Milan Zborka, Václav Ouška
Podmínky účasti:
1) standardní vybavení pro figurantskou práci
2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

                                                     SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!
Drobné občerstvení zajištěno.
Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.
Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: laroja@cmail.cz
Uzávěrka přihlášek: 29.4.2018
Případné dotazy směřujte na Ing. Jana Lacinu – tel. 602 174 071

 

Přihláška
na Soustředění figurantů 5.5.2018 v Českých Budějovicích
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………….
Člen ZKO: …………………………………………………………………
Úroveň figurantských schopností (označte):
začínající figurant II. třídy figurant I. třídy
Podpis: ………………………………………………………………..
Vyplněnou přihlášku zašlete do 29.4.2018 na e-mail: laroja@cmail.cz