Důležité upozornění !!!!!!!!!!!!

Na základě vyhlášení Stavu nouze vzhledem k pandemii CORONAVIRU vyhlásila vláda ČR usnesením č. 211 ze dne 14. 3. 2020 domácí karanténu, která je spojena s mnoha dalšími omezeními.

Kynologických organizací se týká:
Uzavření cvičišť do 24. 3. včetně.
Odložení zkoušek v termínech 20., 21., 22., března 2020.

Změny termínů zkoušek projednejte s rozhodčím a Ing. Lenkou Valtrovou.

Václav Kejř, předseda ČKS