Zápis ze schůze Jihočeské pobočky Českého kynologického svazu

z 19. ledna 2023 ve Veselí nad Lužnicí

přítomní: J. Lacina, J. Zaňák, P. Pěknice, M. Zborka, B. Molnárová, L. Šveráková, D. Havlová a L. Novotná.

Po úvodním slově předsedy J. Laciny byl odsouhlasen program schůze.

Zprávu o stavu financí a hospodaření v roce 2022 přednesla B. Molnárová: (viz přiložená zpráva) obecně lze konstatovat, že navzdory zvýšeným výdajům především na podporu organizací při pořádání závodů hospodaření v loňském roce skončilo přebytkem a na účtu k 31. lednu 2022 bylo 92859 Kč a v pokladně 3122 Kč.

Zprávu revizní komise přednesla L. Šveráková: Dle provedené kontroly je vše v pořádku (viz přiložená zpráva), i když je potřeba v ojedinělých případech dodat ještě originály dokladů.

Zprávu za výcvik přednesl J. Zaňák: v roce 2022 se na jihu Čech uskutečnilo 12 závodů ve sportovní kynologii

pořádalo se tréninkové soustředění figurantů a následně zkoušky figurantů (lektoři J. Neužil a J. Lacina)

účast Jihočechů na vrcholových soutěžích (VS a MR) – viz přiložená zpráva

Zprávu o práci s mládeží přednesl Milan Zborka: Bohužel, z původních třech závodníků do všestranných kategorií sešlo, a tak se jihočeští mládežníci soustředili na VS stopařů a obě závodnice postoupily na MR. Jedna psovodka startovala na MR německých ovčáků.

Zájem nebylo ani o tábor talentované mládeže.

Vedoucí mládeže M. Zborka podal návrh na náhradu části jízdného pro rodiče dětí, které závodí.

Na podporu mládeže byla jednomyslně odsouhlasena částka 3 Kč/km. (Částka byla stanovena v souladu se směrnicemi ČKS pro cestovní náhrady)

Na dotaz vycházející ze ZKO Strakonice, zda může být do Jihočeského kalendáře akcí zařazen závod obedience a zda může pořadatel získat dotaci pobočky, bylo rozhodnuto, že do kalendáře jako jiné akce zařadit závod jde, ale není nárok na dotaci, neboť se nejedná klasickou sportovní kynologii.

Trénink a zkoušky figurantů se uskuteční 6. 5. a 3. 6., lektor M. Zborka, figurant buď V. Ouška nebo M. Hytych.

Návrh M. Zborky na proplacení startovného pro mládežníky na závodech pořádaných v Jihočeském kraji. Byl jednomyslně schválen. Podmínkou je, aby byl mládežník členem některé ze ZKO v kraji. Zajišťovat bude M. Zborka. Závodník musí doložit doklad o zaplacení startovného a výsledkovou listinu.

I v roce 2023 platí dotace na podporu ZKO pořádajících závody, které byly stanoveny v roce 2022.

Datovou schránku pobočky aktivuje a bude obsluhovat předseda J. Lacina.

Ve Veselí nad Lužnicí 19. 1. 2023

Zapsala L. Novotná