TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS 30.04.2022

cvičiště Veselí nad Lužnicí

Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům, kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy

Školitelé: Ing.Jan Lacina, Ing. Josef Neužil

Podmínky účasti:

1) standardní vybavení pro figurantskou práci                              

2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!

Drobné občerstvení zajištěno.

Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: laroja@cmail.cz

Uzávěrka přihlášek:  25.4.2022

Případné dotazy směřujte na Ing. Jana Lacinu – tel. 602 174 071

Přihláška

na Soustředění figurantů 30.04.2022 ve Veselí nad Lužnicí

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..  E-mail: ………………………………………………………………………….

Člen ZKO: …………………………………………………………………

Úroveň figurantských schopností (označte):

                               začínající                      figurant II. třídy                          figurant I. třídy  

Podpis: ………………………………………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete do 25.4.2022na e-mail:   laroja@cmail.cz