3. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 6.12.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK :  Ing. Šveráková, p.Hřebíčková, p.Bartal

Omluvem : p.Zborka

V úvodu proběhla informace o účasti na pohřbu p. Rittera, zúčastnili se Mgr. Havlová a Ing. Lacina, zakoupen věnec.

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 26.4.2018
 2. Stav finančních prostředků KV k 30.11.2018

   Vyúčtování:  

trénink figurantů 5.5.2018
školení figurantů 9.6.2018
CACT Kardašova Řečice 10.9.2018
příspěvky na rozhodčí pro organizátory závodů 2018
příspěvek na činnost mládeže 2017

 1. Informace z Plenárního zasedání ČKS 19.11.2018 + zápis z předsednictva ČKS 22.10.2018
 2. Hlasování „per rollam“ v období mezi 2. a 3. jednáním KV
 3. Předsjezdová kampaň v kraji, příprava krajské konference 2019 (Podrobné info ke kampani na webu ČKS: http://www.kynologie.cz/viii-sjezd-cks.htm )
 1. Různé

Ad.1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 26.4.2018

Úkoly průběžně plněny.

 Ad.2. Stav finančních prostředků KV k 30.11.2018

 • K 30.11.2018 stav účtu 46.736 Kč
  • Doloženy měsíční výpisy z účtu
 • Avizovány již uskutečněné platby v počátku prosince ( 2.000 Kč pro ZKO Písek, aktuální stav účtu tedy 44.736 Kč )
 • Zrekapitulovány uskutečněné finanční příjmy a výdaje v předchozím období
 • Odeslán dopis na ZKO s informacemi a úkoly na následující období + připomenutí možnosti příspěvku na rozhodčí (i zpětně)
 • Odhad výdajů do konce roku 2018
  • Závody Kaplice, Vodňany ( cca 5000 Kč)
  • Poskytnutí prostředků pro činnost mládeže
  • Zaslání potřebných prostředků z účtu do pokladny na nezbytné hotovostní výdaje ( 5.000 Kč)

Ad.3. Informace z plenárního zasedání ČKS 19.11.2018

( pozvánka  a zápis byly v příloze pozvání na dnešní jednání KV )

Byla připomenuta povinnost spolků a pobočných spolků zaslat potřebné údaje (výkaz majetku a účetní výkazy) do rejstříku,a to na CD a v papírové formě. Bližší informace na webu ČKS. Zaslání údajů je podmínkou pro poskytnutí dotace, nesplnění této povinnosti může být pokutováno.

Zazněla informace o chystané Valné hromadě ČMKU, delegáti budou zvoleni na lednové schůzi.

Z dalších informací :

 • Novými rozhodčími 1. třídy se stali Jan Lacina a Petr Tůma.
 • Jan Chvojka se zúčastnil školení svazových kladečů, výsledek nebyl zatím znám.
 • Byla oceněna úroveň a vysoká účast na VS v Třeboni
 • MS IGP-FH – duben 2019 – Horní Bříza
 • MS IGP – Rakousko 2019
 • Pravidla IPO – zůstává klasická 1 m překážka
 • MR IGP-FH 2019 – Veselí n.Luž.

Ad.4. Hlasování „per rollam“ v období mezi 2. a 3. jednáním KV

 • Odsouhlaseno, že pánové Veselka a Vígner se zúčastní školení figurantů v Nýřanech, oba splnili

Vyúčtování výdajů v souvislosti s činnosti družstva mládeže

 • Informace podala Ing. Hořejší
 • Proběhlo 5 soustředění mládeže
  • 4. Nové Hrady
  • 5. Stromovka
  • 6. Nové hrady
  • 9. Mokré Lazce (Svod plemeníků NO)
  • 12. České Budějovice –Mladé
 • Zároveň se zástupci družstva mládeže jč. kraje zúčastnili řady VZ a také MČR s výbornými výsledky (viz příloha )
 • Bylo podáno vyúčtování za činnost družstva, zároveň bylo odsouhlaseno, že na činnost družstva v r. 2018 bude odesláno 10.000 Kč, a to do konce prosince 2018.

 

Ad.5. Předsjezdová kampaň

 • Odeslán dopis na předsedy ZKO s připomenutím některých důležitých úkolů
  • Uskutečnění členských schůzí v období od 1.11.2018 do 31.3.2019
  • Odeslání požadovaných formulářů na adresu KV ČKS a na sekretariát ČKS
 • Stanoven klíč pro počty delegátů na krajskou konferenci – 1 delegát za každou ZKO
 • Krajská konference proběhne dne 22. června 2019, předběžně stanoveno místo konání – v Pištíně.
 • Podrobnosti budou dořešeny na dalším jednání KV

Ad.6. Různé

 • 5.2018 zapsána nová ZKO Sezimovo Ústí – Hašplák
 • Výsledovky z akcí
  • Kardašova Řečice – 8.9.2018 – vzorná organizace akce, slušná účast, udělení 1 x CACT
 • Další schůze proběhne ve čtvrtek ledna 2019 v 17.00
  • Cílem, mimo jiné, určení delegátů na VH ČMKU

Příloha :

 • plán akcí ČKS na rok 2019
 • VZa MČR mládeže v roce 2018 s účastí j.č. kraje
 • Soustředění mládeže Jč. Kraje v roce 2018

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová