1.jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 10.1.2019 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

Omluvem : Ing. Molnárová, Ing. Hořejší, za RK Ing. Šveráková (hlavní příčinou nižší účasti na jednání byla sněhová kalamita)

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 6.12.2018
 2. Volba delegátů na VH ČMKU 16.3.2019
 3. Stav finančních prostředků KV k 31.12. 2018
 4. Zpráva o výcvikových akcích krajské úrovně
 5. Jihočeský kalendář akcí 2019 – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2019
 6. Krajská konference 22.6.2019 – plán příprav, rozdělení úkolů
 7. různé

ad.1    proběhla kontrola zápisu z 6.12.2018

ad.2    Volba delegátů na VH ČMKU 16.3.2019

 • byly zvoleny Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, náhradník Ing. Pěknice

ad.3    Stav finančních prostředků KV

 • změny od posledního zasedání 6. 12. 2018
  • zasláno 1.500 Kč pro ZKO Strakonice – za možnost opakovaného uskutečnění zkoušek figurantů
  • zasláno 10.000 Kč na družstvo mládeže pro rok 2018 – proti dodanému vyúčtovaní výdajů za rok 2017 a 2018
  • celkový přehled příjmů a výdajů za rok 2018 zpracovala Ing. Molnárová.

Vývoj peněžních prostředků na pokladně v roce 2018

příjmy 6 800kč  výdaje 11 217kč    zůstatek 3 121kč

 

ad.4    zpráva o výcvikových akcích krajské úrovně

 • zprávu předložil Ing. Přemysl Pěknice
 • V rámci jihočeského kraje byly v roce 2018 naplánovány akce: 
 • 15 závodů krajské úrovně:           proběhlo 14
 • 3 závody se zadáním CACT:       proběhlo  3
 • 1 MR kníračů :                               proběhlo

Trénink figurantů:                               proběhl

Zkoušky figurantů :                              proběhly

ad.5    Jihočeský kalendář akcí 2019 – delegace rozhodčích a figurantů

 • byl zpracován návrh delegace rozhodčích a figurantů
 • výcvikář Ing. Pěknice oznámí návrhy rozhodčím a figurantům a vyzve je k odsouhlasení delegací

ad.6    krajská konference

 • proti původně uvažovanému termínu 22.6.2019 dohodnuto přesunutí termínu na 29.6.2019
 • předsedkyně ověří možnost pořádání ve Spolkovém domě Pištín, pokud bude kolize s jinou, již plánovanou akcí, dohodne jiné místo konání – např. v Češnovicích.
 • Další jednání KV proběhne ve čtvrtek 16.5.2019, kde, vedle obvyklého programu, budou dokončeny přípravy na konferenci.

Ad.7   Různé

 • Zkoušky figurantů
  • Navržena možnost tréninku před zkouškami
   • lektor M. Zborka + figurant 1.tř. nebo svazový
   • Termín 19.5.2019
   • Místo České Budějovice – Mladé
  • Zkoušky
   • Termín 8.6.2019
   • Místo : ZKO Strakonice
   • Lektor – figurant – navržen Ouška Václav
   • Zaměření – změny zkušebního řádu IGP
  • Dohodnuto pokračovat i v roce 2019 v poskytování tisícikorunového příspěvku na rozhodčího pro pořadatelské ZKO

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová