1. ZASEDÁNÍ JIHOČESKÉHO KRAJSKÉHO VÝBORU ČKS

 

ze dne 18. 7. 2019

Přítomní: Ing. Jan Lacina, Milan Zborka, Ing. Bohumila Molnárová, Mgr. Dana Havlová, Ing. Přemysl Pěknice, Jiří Zaňák, Drahomíra Hřebíčková

  1. Podklady pro ČKS dodá: Zborka Milan, Zaňák Jiří, Novotná Lenka, Hořejší Jana, Šveráková Lea do 24. 7. 2019 na adresu předsedy (Na Hradečku 241, 37901 Třeboň).
  2. Připomínky z Jč. KV na VIII. Sjezd ČKS:
  3. a) ze ZKO Strakonice – volební řád pro ZKO – zapracovat pro volby do orgánů ZKO, nevolit do funkcí, ale pouze seznam jmen a zvolení členové si funkce rozdělí

b) Milan Zborka navrhuje: změnit povinnost členství v pořádající organizaci pro vedoucího zkoušek

c) na akce republikového významu určit ze sekretariátu ČKS pracovníka, který se bude zabývat přípravou akce (rozpočet, katalog, diplomy, zvací dopisy, atd.) a jejím vyúčtováním a dokumentací.

4. Seznámení s obsahem infa ČKS

– elektronická soupiska na akcích

– připomenutí povinnosti výcvikářů KV hlásit na ČKS datum konání a výsledky zkoušek figurantů

5. Cestovní náklady pro členy KV pro cesty na zasedání KV 6,- Kč/km. Stravné nebude vypláceno.

 

Zapsala: Mgr. Dana Havlová