KRAJSKÁ KONFERENCE 2019

USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ ORGANIZACE ČKS 29.6.201

 1. Schválila program konference
 2. Zvolila pracovní komise ve složení :

Volební + mandátová komise

 • Kristýna Falková
 • Anna Štěbetáková
 • Martin Suchánek

Návrhová komise

 • Jan Prokeš
 • Milan Valenta
 • Evžen Helinger
 1. Krajská konference bere na vědomí zprávy o činnosti členů svazu v kraji, jmenovitě
  1. Zprávu o činnosti krajského výboru
  2. Zprávu o výcviku 2018 – 2019
  3. zprávu o práci s mládeží
  4. Zprávu o hospodaření KV za období 06/2017 až 06/2019
  5. Zpráva revizní komise
 2. Krajská konference ocenila činnost úspěšných kynologů, a to v kategorii dospělí, mládež a senioři.
 3. Krajská konference zvolila členy Krajského výboru Jihočeského kraje a revizní komise, a to :
  1. Krajský výbor :                                                  počet hlasů :
   • Dana Havlová                                                 21
   • Jan Lacina                                                      18
   • Bohumila Molnárová                                       20
   • Lenka Novotná                                               19
   • Přemysl Pěknice                                             20
   • Jiří Zaňák                                                        18
   • Milan Zborka                                                   19
  2. Revizní komise : počet hlasů :
   • Jana Hořejší                                                    21
   • Lea Šveráková                                                22
   • Drahomíra Hřebíčková                                    20

Nově zvolení členové se dohodli na níže uvedeném obsazení funkcí :Krajský výbor

 1. Předseda Jan Lacina
 2. Místopředseda Přemysl Pěknice
 3. Jednatel Lenka Novotná
 4. Výcvikář Jiří Zaňák
 5. Hospodář Bohumila Molnárová
 6. Práce s mládeží Milan Zborka
 7. Člen Dana Havlová
 8. Nově zvolení členové RK se dohodli, že předsedkyní RK bude Ing. Lea Šveráková

 

 1. Krajská konference zvolila delegáty  Jihočeského kraje na sjezd ČKS , a to ve složení:

Lea Šveráková, Ing. Přemysl Pěknice, Milan Zborka, Ing. Bohumila Molnárová, Jiří Zaňák, Ing. Jan Lacina

 1. Krajská konference schvaluje :

kandidaturu Ing. Přemysla Pěknice  do předsednictva ČKS

 1. Krajská konference ukládá stávajícímu krajskému výboru, zvolenému pro období  2014 – 2019 a jehož volební období končí, aby předal do 15.7.2019 novému výboru :
 2. a) veškerou dokumentaci týkající se činnosti výboru za uplynulé období
 3. b)  všechny výsledky voleb výborů ZKO, dokumentaci týkající se ZKO Jč. Kraje
 4. c)  transparentní finanční zprávu
 5. Různé
 1. Úprava nařízení, týkajícího se figurování figurantů 1 třídy na závodech, pořádaných ZKO – kterou navrhla ZKO Strakonice – byla krajskou konferencí zamítnuta.
 2. Výborům ZKO se ukládá zapracovat změnu volebního řádu – kdy nově budou zvoleni pouze členové výrobu, kteří si následně funkce ve výboru rozdělí na nejbližší výborové schůzi a seznámí s tím členskou základnu v zápise ze schůze.

 

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Zliv 29.6.2019