Zasedání krajského výboru Jihočeské organizace ČKS a revizní komise  20. 1. 2022  

Zasedání krajského výboru Jihočeské organizace ČKS a revizní komise  20. 1. 2022

přítomní: D. Havlová, J. Lacina, B. Molnárová, J. Zaňák, P. Pěknice, M. Zborka, L. Šveráková, L. Novotná

Program:

 1. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2021 – p. Molnárová
  2. závěr kontroly revizní komise – p. Šveráková
  3. Zprávy o výcviku 2020, 2021 – p. Zaňák
  4. Zpráva práci s mládeží – p. Zborka
  5 Jihočeský kalendář akcí 2022- delegace rozhodčích a figurantů na závody v JČ, školení a zkoušky figurantů – p. Zaňák
  5. Různé – plány na rok 2022, podpora jihočeské kynologie

Byl sestavený kalendář závodů na jihu Čech pro rok 2022, a to včetně rozhodčích a figurantů.

Podpora kynologických klubů a psovodů v Jihočeském kraji:

– V rámci podpory jihočeské kynologie a základních organizací, které pořádají závody zařazené v kalendáři, byl pro rok 2022 schválený příspěvek pro ZKO ve výši 1200 korun na rozhodčího, 600 korun na figuranta a pokud je závod s kategorií pouze se stopami, bude příspěvek pro kladeče ve výši 60 korun na cizí stopu a v kategorii IFH2 300 korun na stopu.

– Podmínkou získání příspěvku je, že pořádající organizace přiloží k vyúčtování rozhodčím výsledkovou listinu, kde budou uvedení jak rozhodčí, tak i figurant a kladeči cizích stop. K tomu bude k dispozici jednoduchý formulář.

– Dále bylo na rok 2022 odsouhlaseno navýšení příspěvku na závod CACT v Kardašově Řečici na 12000 korun.

– Pro podporu jihočeské mládeže bylo na rok 2022 schváleno, že může být uvolněná částka až 15000 korun a peníze budou vyplaceny zpětně po vyúčtování nákladů.

– Pro podporu účasti jihočeských kynologů na vrcholových akcích, může psovod získat příspěvek ve výši startovného na jeden výběrový závod. Podmínkou bude účast na mistrovství republiky, které je pořádané ČKS. Psovod musí na závod nastoupit a musí být členem Jihočeské organizace ČKS prostřednictví ZKO.

– Po absolvování mistrovství si podá žádost na krajskou pobočku a příspěvek na jeden výběrový závod ve výši startovného mu bude zpětně vyplacen.

Ve Veselí nad Lužnicí 20. 1. 2022    Zapsala Lenka Novotná

přílohy:

finanční zpráva za rok 2020 Zprava_Jih_CKS (1) Zprava_o_cinnosti_jihoceske_mladeze_v_roce_2019 Zprava_o_cinnosti_Jihoceske_mladeze_v_roce_2020 (2) Zprava_o_cinnosti_Jihoceske_mladeze_v_roce_2021 Zprava_o_vycviku_2020_JC_KKO Zprava_o_vycviku_2021_JC_KKO

formular_zavody