Přebor Jihočeského kraje

8.9.2018 se konal již  26.ročník Memoriálu Ivany Tůmové, závod v kategorii IPO3 se zadáním titulu CACT

Krásné prostředí fotbalového stadionu, skvělá organizace, počasí jako na objednávku, hodnotné ceny, nekompromisní, ale spravedliví rozhodčí to jsou synonyma k opravdu povedenému závodu.

Rozhodčí Mgr. Dana Havlová  a Ing Lea Šveráková posoudily 13 startujících psů s jejich psovody a titul CACT a 1.místo si vybojovala 3letá fenka BOM Qwak Laroja s psovodem Vojtěchem Molnárem.

Rozhodčí: Mgr. Dana Havlová (hlavní), Ing. Lea Šveráková
Figuranti: technická část: Marek Hytych kontrolní výkon: Ing.Josef Neužil
Start.č. Závodnik Pes Pohlaví Plemeno Oddíl A Oddíl B Oddíl C TSB Celkem Pořadí Známka Titul
6 Vojtěch Molnár Qwak Laroja fena BOM 91 88 96 „a“ 275 1. VD CACT
13  Roman Martynek Descent Fellow Maribor fena BOM 82 96 91 „a“ 269 2. D
12 Andrea Kršková L´Kačí Mi-Ji fena BOM 90 77 98 „a“ 265 3. D
5 Zdeněk Novák Aura z Údolí Jizery fena BOM 96 78 86 „a“ 260 4. D
2 Vojtěch Molnár Golem Balesten pes NO 87 88 80 „a“ 255 5. D
11 Jaroslava Mikulecká Baltazar von den Pegnitzratzen pes DOB 85 75 81 „a“ 241 6. D
4 Roman Vlk Meggie z Vodňanské doliny fena NO 81 76 80 „a“ 237 7. U
8 Přemysl Pěknice Debra Aritar Bastet fena NO 45 85 87 „a“ 217 8. N
1 Josef Machát Bora z Nohradu fena NO 62 74 79 „a“ 215 9. N
10 Martin Plavčko Ebony Princess Maribor fena BOM 48 80 81 „a“ 209 10. N
9 Milan Valenta Jan z Kraje Husitů pes NO 37 79 80 „a“ 196 11. N
7 Roman Mayer Chivas de Alphavile fena BOM x x x x DIS x N
3 Rostislav Havelka Hirro Buranos Lobos pes NO x x x x DIS x N

2. jednání KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

 1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 26.4.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, RK :  Ing. Šveráková, D.Hrebíčková

 Byl schválen níže uvedený program schůze :

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018 (viz příloha)
 2. Stav finančních prostředků KV k 31.3.2018 (výpis v příloze)
 3. Rozdělení finančních prostředků v období 5/2018 – 3/2019
 4. Hlasování „Per rollam“ v období mezi 1. a 2. jednáním KV
 5.  Příprava Tréninkového soustředění figurantů 5.5.2018 (pozvánka v příloze) Příprava školení figurantů 9.6.2018
 1. Aktualizace web.stránek – adresář ZKO
 2. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018

Nebylo předloženo vyúčtování družstva mládeže, Ing.Hořejší dodá vyúčtování v nejkratším možném termínu.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.3.2018

 • Přehled finančních toků
 1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2018:              9 767,00
  • Příjem z úroků celkem                            0,3
  • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem     –  3,00
  • Příjem z členských příspěvků                50 350,00
 2. Konečný zůstatek účtu k 31.3.2018            60 114,14
 • Byl předložen výpis z účtu
 • Pokladna
  • Počáteční zůstatek k 1.1.2018   7 538,00
  • Příjmy celkem                                   0,00
  • Výdaje celkem                         1 848,00
  • Zůstatek                                   5 690,00

Ad) 3. Rozdělení finančních prostředků

 • KV se rozhodl podpořit ZKO, které pořádají závody ve sportovní kynologii zařazené v Kraj.kynolog. kalendáři 2018 a poskytnout jim příspěvek 1 000 Kč na zaplacení rozhodčích (i zpětně v r. 2018). Mgr. Havlová rozešle organizátorům závodů, informační mail. Podmínkou pro získání příspěvku je:
 1. Zaslání výsledkové listiny závodu s uvedením všech závodníků dle kategorií a se jménem rozhodčího (rozhodčích). Výsledková listina musí být opatřena razítkem ZKO a podpisem vedoucího akce.
 2. Zaslání čísla účtu ZKO, kam bude příspěvek převeden z účtu KV.
 • Podpoří činnost družstva mládeže částkou 10 000 Kč
 • Přispěje na pořádání soutěže CACT v Kardašově Řečici částkou 10 000 Kč
 • Podpoří tréninkové školení figurantů 5.5.2018 a figurantské zkoušky 9.6. 2018 částkou 7 500 Kč

Ad) 4. Hlasování „per rollam“

 • KV v hlasování „per rollam“ podpořil účast Petra Vlčka a Václava Plášila na školení figurantů pořádaném Středočeským KV.
 • KV vyjádřil podporu MUDr Jiřímu Tichému na místo zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI.

Ad) 5. Figuranti

 • Školení figurantů proběhne 5.5.2018, lektoři Milan Zborka, Václav Ouška. Občerstvení Mgr. D. Havlová
 • Školení figurantů 9.6.2018 proběhne v ZKO Strakonice, lektoři Milan Zborka, Jiří Nečesaný

 Ad) 6. Aktualizace web stránek

 • Zajistí Ing. B.Molnárová

Ad)7. Různé

 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.
 2. Výběrový závod v Třeboni – výborná organizace a velká účast
 3. ZKO ČB Planá pokračuje v existenci, ČKS zrušilo usnesení ze schůze 23.10.2017 o zrušení ZKO
 4. KV podpořilo návrh Czech Malinois Clubu na svolání Pléna ČKS k vyřešení otázky zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI

Zapsal : Ing. Bohumila Molnárová, pokladní

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 11.1.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017 (viz přílohy)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2017

 • Vyúčtování : CACT Kardašova Řečice 9.9.2017

Finanční příspěvek na činnost mládeže

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

 1. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

5. Jihočeský kalendář akcí 2018 – delegace rozhodčích a figurantů na J.č. závody 2018, školení a zkoušky figurantů, krajská konference…..

6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

7. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017

Splněno, kromě jiného konstatován zdárný průběh konference.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.12.2017

  • Přehled finančních toků
  1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2017: 19.441,70
    • Příjem z úroků celkem 1,14
    • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem – 14,00
    • Příjem z členských příspěvků 14.775,00
    • Do pokladny -10.000,00
    • CACT Kardašova Řečice celkem -10.674,00
    • Plakety na konferenci -3.753,00
  1. Konečný zůstatek účtu k 31.12.2017 9.766,84
  2. Celkové příjmy 14.779,14
  3. Celkové výdaje 24.451,00
  • Byl předložen výpis z účtu
  • Pokladna
   • Počáteční zůstatek 684,00
   • Příjmy celkem 12.700,00
   • Výdaje celkem 5.846,00
   • Zůstatek 7.538,00

Ad) 3.Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

  • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
  • Mládež se zúčastnila 4 soustředění ( Velešín, Nýřany, Mladé, Nové Hrady)
  • Připomenula úspěchy na výběrových závodech a Mistrovstvích republiky
  • Poděkovala M.Zborkovi, který ji v případě potřeby zastupoval
  • Připraví vyúčtování, které předá Ing. Molnárové

Ad) 4. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

Zprávu přednesl Ing. Pěknice, konstatoval, že z 10 přihlášených se 1 nezúčastnil, 9 uchazečů uspělo. Kamil Horák obhájil 1. Třídu.

Ad) 5. Jihočeský kalendář akcí

Delegování rozhodčí a figuranti – blíže viz. Příloha č……

Ad) 6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

Připomenuty důležité body zasedání, zejm. informace o novele veterinárního zákona a novém zkušebním řádu.

Ad)7. Různé

 1. KV rozhodl tzv. per rollam o udělení stříbrné plakety pro předsedu ZKO Nové Hrady pana Josefa Macháta
 2. Byl stanoven rámcový plán příjmů a výdajů
  1. Byl odsouhlasen příspěvek na činnost mládeže pro rok 2018
  2. Byl odsouhlasen příspěvek na CACT Kardašova Řečice
 3. Byl diskutován záměr podpořit tradiční závody v rámci činnosti ZKO, jmenovitě Netolice (Memoriál Fr. Jaroše), Strakonice (Memoriál V.Kaplana) a Vodňany (Vodňanský kapr)
  1. Věnovat např. sadu pohárů v hodnotě 1.500 Kč
 4. Byl diskutován záměr uspořádat přípravu na figurantské zkoušky
  1. Pozvat dobré lektory – rozhodčího a figuranta, kteří by předali zkušenosti zájemcům z řad ZKO
  2. Předpokládaný termín so 5.5.2018, nebo úterý 8.5.2018 (státní svátek)
  3. Předpokládané místo konání – České Budějovice (aby to bylo tzv. „na půl cesty“)
 5. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Příloha č.1 : Kynologický kalendář akcí na r.2018

Č.2 : Zápis z Plen. zasedání ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

ŠKOLENÍ FIGURANTU II. třídy

 

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS, v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat

 

dne 9.června 2018 v klubovně a na cvičišti ZKO  Strakonice, od 930  cca do 1500 hod.

                                                                      o

ŠKOLENÍ   FIGURANTU   II. třídy

a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

 

Obsahem tohoto školení bude:

 • Teoretické proškolení figurantské práce
 • Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 • Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 • Praktické přezkoušení účastníků
 • Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

 

Podmínky účasti:

 • Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2017), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.
 • Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
 • Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)

     minimálně na úrovni  1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv

     s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.

Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!

 • Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení

o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.

 • Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 31.5.2018

v elektronické podobě na adresu peknice@mybox.cz (originál při prezenci) nebo

poštou na adresu: ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí

 • Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

 

 

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Strakonice

 

 

 

 

Sezimovo Ústí 8.5.2018                                                                                                                                                                                                     Ing. Přemysl Pěknice

 

výcvikář  Jč KV  ČKS

tel. 608 188940

TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS

TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIGURANTŮ
kdy:     dne 5.5.2018
kde:     cvičiště České Budějovice – Mladé
pro koho: Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům,kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy
Školitelé: Milan Zborka, Václav Ouška
Podmínky účasti:
1) standardní vybavení pro figurantskou práci
2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

                                                     SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!
Drobné občerstvení zajištěno.
Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.
Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: laroja@cmail.cz
Uzávěrka přihlášek: 29.4.2018
Případné dotazy směřujte na Ing. Jana Lacinu – tel. 602 174 071

 

Přihláška
na Soustředění figurantů 5.5.2018 v Českých Budějovicích
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………….
Člen ZKO: …………………………………………………………………
Úroveň figurantských schopností (označte):
začínající figurant II. třídy figurant I. třídy
Podpis: ………………………………………………………………..
Vyplněnou přihlášku zašlete do 29.4.2018 na e-mail: laroja@cmail.cz

Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 2/2017

Termín jednání : čtvrtek 1.6.2017 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina,Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing.Pěknice, Ing.Pěnkava

Omluveni : Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017 (viz příloha)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.5.2017

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže jaro/2017

4. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017

5. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava

6. Příprava školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích

7. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji (přehled viz příloha)

8. Zpráva z Předsednictva ČKS

9. Různé

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.1.2017
 2. Stav finančních prostředků k 31.5.2017
  1. Bankovní účet 17.559,10 Kč
  2. Pokladna 8.836 Kč
 1. Zpráva o činnosti družstva mládeže
  • Z důvodu omluvené nepřítomnosti Ing. Hořejší bude podána v nejbližším možném termínu
 2. Zpráva z VH ČMKU 25.3.2017
  • Zúčastnila se Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, podaly zprávu ostatním členům KV, kladně hodnotily mimo jiné dobrou připravenost a konstruktivní průběh jednání VH
 3. Krajská konference 11.6.2017 v Pištíně – příprava
  • Dohodnuto využít příležitosti a ocenit nejúspěšnější závodníky z řad mládeže i dospělých:
 1. Mládež : Štindl, Zborková, Hořejší ml.
 2. Dospělí : Buriánová, Pejša, Böhm, Ouška
  • Klíč pro přizvání k účasti zástupců ZKO
   • 1 osoba za každou ZKO (jednání není volební)
  • Program konference :
 1. Zahájení a uvítání hostů (Mgr. Havlová – předsedkyně KV)
 2. Organizační záležitosti
 3. Zpráva o činnosti krajského výboru
 4. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 5. Zpráva o výcviku 2016/2017 (ing. Pěknice)
 6. Zpráva o činnosti s mládeží (ing. Hořejší)
 7. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Usnesení a závěr

Začátek konference upřesněn na 15:00 !!!

 1. Příprava školení figurantů
 1. Školení proběhne dne 24.6. ve Strakonicích
 2. Pro malý zájem neproběhne školení kladečů
 3. Propozice viz. Příloha č.2
 1. Dotace z MŠMT v r.2017 pro ZKO v Jč. kraji
  • přehled je přílohou tohoto zápisu
 1. Zpráva z Předsednictva ČKS
  1. na Tábor talentované mládeže pojedou 3 zástupci  Jč.kraje
  2. Organizační komise schválila novou ZKO v JČ kraji – Ševětín II, předseda V.Plášil
 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

KRAJSKÁ KONFERENCE

Pozvánka

na

nevolební KRAJSKOU KONFERENCI

Jihočeské krajské organizace ČKS,

v neděli 11.6.2017 od 15.00 v Pištíně

v sále hostince „Na Dolánku“ (viz mapka)

Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 2. Zpráva o činnosti krajského výboru
 3. Zpráva o hospodaření KV 6/2015 – 6/2017 + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku 2016/2017
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Ocenění úspěšných jihočeských kynologů
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Usnesení a závěr

Konference se mohou zúčastnit předsedové ZKO ČKS Jihočeského kraje nebo jejich zástupci a zástupci poboček chovatelských klubů.

Pro účastníky konference bude připraveno malé občerstvení, proto Vás prosíme o potvrzení účasti e-mailem nejdéle do středy 7.6.2017. Děkujeme za pochopení.

 

Za Krajský výbor Jč. krajské organizace ČKS

Mgr. Dana Havlová

předsedkyně

Zápis ze zasedání KV Jihočeské organizace ČKS 1/2017

Datum, místo a konání : 12.1.2017, Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, p.Zborka, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková, pí. Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 12.5.2016

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2016

 • Účet – stav k 1.1.2016 15.169 Kč
 • Účet- stav k 31.12.2016 19.441 Kč
 • Pokladna stav k 1.1.2016 3.517 Kč
 • Pokladna stav k 31.12.2016 684 Kč

3. Vyúčtování CACT Kardašova Řečice

 • Rozhodnuto příspěvek zvýšit z 5.000 na 5.966 Kč z důvodu změny figuranta. Poslat na účet ZKO Kardašova Řečice jako příspěvek KV.

4. Zpráva o činnosti družstva mládeže v r.2016

 • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
 • Konstatována celková konsolidace činnosti
 • Proběhlo 5 soustředění
 • Pravidelně se zúčastňovali Hořejší, Zborka, Štindl, Svoboda, Břešťák, Marešková, Gryc, v průměru 6 až 8 dětí na soustředění.
 • Úspěchy na výběrovém závodě mládeže
 • Z každého závodu medaile
 • Oceněna podpora ze strany ZKO Velešín
 • Oceněna podpora figuranta J.Böhma, trénink zdarma
 • Nakoupeno oblečení pro závodící děti, veřejností oceňován vkusný, jednotný vzhled družstva
 • KV rozhodl poskytnout příspěvek na výcvik v roce 2017 ve výši 10.000 kč (uvažováno 5 soustředění, cca 8 účastníků, á 250 Kč na 1 účastníka)

5. Zpráva o uskutečněném školení figurantů (Strakonice)

 • Účast 5 adeptů na figuranta
  • 3 na 1.třídu (všichni uspěli)
  • 2 na 2.třídu (1 uspěl)
  • Doporučeni 3 figuranti na svazové
   • Uspěl J.Neužil, který se tak stal po J.Böhmovi 2. svazovým figurantem z JČ kraje.

6. Jihočeský kalendář akcí 2017– delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2017, školení a zkoušky figurantů…

 • Kalendář akcí obsazen rozhodčími a figuranty 
 • Ing. Pěknice osloví figuranty a rozhodčí, aby potvrdili účast – termín: do konce ledna
 • plán školení figurantů a kladečů
  • Termín – 24.6.2017 
  • Rozhodčí – Hlaváč
  • Figurant – Nečesaný (Ouška)
  • Místo : Strakonice – ZKO osloví Ing. Molnárová
  • Zodpovídá – Ing. Pěknice, nahlásí na ČKS
  • Cena stanovena na 300 Kč

7. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 21.11.2016 (členové KV obdrželi písem. podklad )

 • Změna výše příspěvků od roku 2018

8. Zkoušky figurantů a zkoušky rozhodčích 1. a 2. Třídy – Praha -3. a 4.12.2016

9. Různé

 • Zvoleni delegáti za KV za VH ČMKU 25.3.2017
  • Mgr. Havlová, Ing. Molnárová
 • Informace o webu JČ KV
  • Stávající stav – za KV spravuje B.Molnárová, web byl bezplatný, rozhodnutím provozovatele došlo ke ztrátě části našich údajů na webu
 • KV rozhodl reagovat na mimořádné úspěchy jihočeských kynologů v roce 2016 a ocenit je na krajské konferenci
  • Datum konání : 11.6.2017
  • Místo konání : Pištín
  • Záměr : ocenit vhodnou formou jak dospělé závodníky, tak i úspěšné zástupce mládeže
  • Pozvat :
   • Předsedy ZKO
   • Úspěšné závodníky
  • Zodpovědná osoba : předsedkyně KV
   • Oslovit výše uvedené a vyzvat je k potvrzení účasti
  • Vytypování vhodným dárků a zajištění jejich výroby – Ing. Lacina – do 14 dnů
 • Organizační záležitosti KV
  • Cestovné, stravné

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost : Mgr. Dana Havlová